สดุดี 43 TNCV - Псалми 43 NSP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 43

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงว่าความ
และสู้คดีแทนข้าพระองค์ต่อประชาชาติอธรรม
ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่วร้ายและคนหลอกลวง
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นที่มั่นของข้าพระองค์
เหตุใดทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?
เหตุใดข้าพระองค์ต้องระทมทุกข์
ต้องทนการข่มเหงรังแกของศัตรู?
ขอทรงโปรดส่งความสว่างและความจริงของพระองค์
มานำข้าพระองค์ไป
ให้สิ่งเหล่านั้นนำข้าพระองค์ไปสู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
สู่ที่ประทับของพระองค์
แล้วข้าพระองค์จะไปยังแท่นบูชาของพระเจ้า
ไปยังพระเจ้าผู้ทรงเป็นความชื่นชมยินดี และความปลื้มปีติของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงพิณ
ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดเจ้าจึงท้อแท้?
เหตุใดจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในข้าพเจ้า?
จงหวังในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์
พระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าพเจ้า

New Serbian Translation

Псалми 43

1Досуди ми правду, Боже,
    одбрани мој спор од безбожног света,
    избави ме од човека подлог и неправедног.
Јер ти си Бог мој, тврђава моја.
    Зашто си ме одбацио?
Зашто идем около у жалости
    под тлаком непријатеља мога?
Пошаљи светлост и истину твоју да ме воде,
    да ме доведу на свету гору твоју,
    и до места где ти пребиваш.
Приступићу тада к жртвенику Божијем,
    к Богу радости и ужитка свог;
    да те харфом хвалим, Боже, Боже мој.

Зашто си ми клонула, душо моја,
    зашто уздишеш у мени?
Богу се надај, јер опет ћу га славити,
    Спаситеља и Бога свог.