สดุดี 43 TNCV - Psalm 43 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 43

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงว่าความ
และสู้คดีแทนข้าพระองค์ต่อประชาชาติอธรรม
ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่วร้ายและคนหลอกลวง
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นที่มั่นของข้าพระองค์
เหตุใดทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?
เหตุใดข้าพระองค์ต้องระทมทุกข์
ต้องทนการข่มเหงรังแกของศัตรู?
ขอทรงโปรดส่งความสว่างและความจริงของพระองค์
มานำข้าพระองค์ไป
ให้สิ่งเหล่านั้นนำข้าพระองค์ไปสู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
สู่ที่ประทับของพระองค์
แล้วข้าพระองค์จะไปยังแท่นบูชาของพระเจ้า
ไปยังพระเจ้าผู้ทรงเป็นความชื่นชมยินดี และความปลื้มปีติของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงพิณ
ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดเจ้าจึงท้อแท้?
เหตุใดจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในข้าพเจ้า?
จงหวังในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์
พระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าพเจ้า

New American Standard Bible

Psalm 43

Prayer for Deliverance.

1Vindicate me, O God, and plead my case against an ungodly nation;
[a]O deliver me from the deceitful and unjust man!
For You are the God of my strength; why have You rejected me?
Why do I go mourning [b]because of the oppression of the enemy?

O send out Your light and Your truth, let them lead me;
Let them bring me to Your holy hill
And to Your dwelling places.
Then I will go to the altar of God,
To God [c]my exceeding joy;
And upon the lyre I shall praise You, O God, my God.

Why are you [d]in despair, O my soul?
And why are you disturbed within me?
[e]Hope in God, for I shall [f]again praise Him,
The [g]help of my countenance and my God.

Notas al pie

  1. Psalm 43:1 Or May You
  2. Psalm 43:2 Or while the enemy oppresses
  3. Psalm 43:4 Lit the gladness of my joy
  4. Psalm 43:5 Or sunk down
  5. Psalm 43:5 Or Wait for
  6. Psalm 43:5 Or still
  7. Psalm 43:5 Or saving acts of