สดุดี 43 TNCV - 詩 篇 43 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 43

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงว่าความ
และสู้คดีแทนข้าพระองค์ต่อประชาชาติอธรรม
ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่วร้ายและคนหลอกลวง
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นที่มั่นของข้าพระองค์
เหตุใดทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?
เหตุใดข้าพระองค์ต้องระทมทุกข์
ต้องทนการข่มเหงรังแกของศัตรู?
ขอทรงโปรดส่งความสว่างและความจริงของพระองค์
มานำข้าพระองค์ไป
ให้สิ่งเหล่านั้นนำข้าพระองค์ไปสู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
สู่ที่ประทับของพระองค์
แล้วข้าพระองค์จะไปยังแท่นบูชาของพระเจ้า
ไปยังพระเจ้าผู้ทรงเป็นความชื่นชมยินดี และความปลื้มปีติของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงพิณ
ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดเจ้าจึงท้อแท้?
เหตุใดจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในข้าพเจ้า?
จงหวังในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์
พระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าพเจ้า

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 43

1神 啊 , 求 你 伸 我 的 冤 , 向 不 虔 诚 的 国 为 我 辨 屈 ; 求 你 救 我 脱 离 诡 诈 不 义 的 人 。

因 为 你 是 赐 我 力 量 的 神 , 为 何 丢 弃 我 呢 ? 我 为 何 因 仇 敌 的 欺 压 时 常 哀 痛 呢 ?

求 你 发 出 你 的 亮 光 和 真 实 , 好 引 导 我 , 带 我 到 你 的 圣 山 , 到 你 的 居 所 !

我 就 走 到 神 的 祭 坛 , 到 我 最 喜 乐 的 神 那 里 。 神 啊 , 我 的 神 , 我 要 弹 琴 称 赞 你 !

我 的 心 哪 , 你 为 何 忧 闷 ? 为 何 在 我 里 面 烦 躁 ? 应 当 仰 望 神 , 因 我 还 要 称 赞 他 。 他 是 我 脸 上 的 光 荣 ( 原 文 是 帮 助 ) , 是 我 的 神 。