สดุดี 43 TNCV - Заб 43 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 43

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงว่าความ
และสู้คดีแทนข้าพระองค์ต่อประชาชาติอธรรม
ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่วร้ายและคนหลอกลวง
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นที่มั่นของข้าพระองค์
เหตุใดทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?
เหตุใดข้าพระองค์ต้องระทมทุกข์
ต้องทนการข่มเหงรังแกของศัตรู?
ขอทรงโปรดส่งความสว่างและความจริงของพระองค์
มานำข้าพระองค์ไป
ให้สิ่งเหล่านั้นนำข้าพระองค์ไปสู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
สู่ที่ประทับของพระองค์
แล้วข้าพระองค์จะไปยังแท่นบูชาของพระเจ้า
ไปยังพระเจ้าผู้ทรงเป็นความชื่นชมยินดี และความปลื้มปีติของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงพิณ
ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดเจ้าจึงท้อแท้?
เหตุใดจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในข้าพเจ้า?
จงหวังในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์
พระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าพเจ้า

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 43

Песнь 43

Дирижёру хора. Наставление потомков Кораха.

Всевышний, своими ушами мы слышали,
    рассказали нам наши отцы
о том, что Ты сделал в их дни,
    в дни стародавние.
Рукою Своей Ты изгнал народы,
    а наших отцов в земле поселил.
Ты сокрушил народы,
    а их там распространил[a].
Не мечом своим землю отцы добыли,
    и не сила их дала им победу,
а Твоя правая рука, и сила Твоя,
    и свет Твоего лица,
    потому что Ты возлюбил их.

Всевышний, Ты Царь мой;
    Ты даруешь победы потомкам Якуба.
С Тобой мы тесним врага
    и во имя Твоё попираем противника.
Я не верю в свой лук,
    и не меч мой мне дарит победу.
Это Ты спасаешь нас от врагов,
    ненавидящих нас предаёшь стыду.
Всевышним мы хвалимся каждый день
    и имя Твоё будем славить вовек. Пауза

10 Но теперь Ты оставил нас и посрамил,
    и уже не выходишь с войсками нашими на битву.
11 Ты обратил нас в бегство перед врагом,
    и ненавистники наши нас грабят.
12 Ты отдал нас, как овец, на съедение
    и рассеял нас между народами.
13 За бесценок Ты продал народ Свой,
    ничего не выручив от продажи.

14 Ты сделал так, что глумятся над нами соседи;
    все окружающие смеются и издеваются над нами.
15 Ты сделал нас посмешищем для других народов;
    люди качают головой, глядя на нас.
16 Всякий день бесчестие моё предо мной,
    и лицо моё горит от стыда
17 из-за насмешек тех, кто злословит меня и бранит,
    из-за мстительного врага.

18 Всё это случилось с нами,
    хотя мы Тебя не забыли
    и не предали Твоё соглашение.
19 Не отступали наши сердца,
    и наши стопы с пути Твоего не сходили.
20 Но Ты сокрушил нас,
    превратил наши жилища в шакальи логова
    и покрыл нас непроглядной тьмой.

21 Если бы забыли мы имя нашего Бога
    и к чужому богу простёрли руки,
22 неужели не узнал бы об этом Всевышний –
    Тот, Кто ведает тайны сердца?
23 Ради Тебя мы постоянно находимся на грани смерти,
    и смотрят на нас, как на овец перед бойней.

24 Владыка, пробудись! Почему Ты спишь?
    Восстань! Не отвергни нас навсегда.
25 Почему Ты скрываешь лицо,
    забывая беду нашу и гонения?
26 Мы лежим во прахе,
    телами нашими прильнув к земле.
27 Восстань, помоги нам;
    спаси нас по Своей милости!

Notas al pie

  1. Заб 43:3 Или: «и изгнал их».