สดุดี 43 TNCV - Заб 43 CARSA

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 43

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงว่าความ
และสู้คดีแทนข้าพระองค์ต่อประชาชาติอธรรม
ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่วร้ายและคนหลอกลวง
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นที่มั่นของข้าพระองค์
เหตุใดทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?
เหตุใดข้าพระองค์ต้องระทมทุกข์
ต้องทนการข่มเหงรังแกของศัตรู?
ขอทรงโปรดส่งความสว่างและความจริงของพระองค์
มานำข้าพระองค์ไป
ให้สิ่งเหล่านั้นนำข้าพระองค์ไปสู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
สู่ที่ประทับของพระองค์
แล้วข้าพระองค์จะไปยังแท่นบูชาของพระเจ้า
ไปยังพระเจ้าผู้ทรงเป็นความชื่นชมยินดี และความปลื้มปีติของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงพิณ
ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดเจ้าจึงท้อแท้?
เหตุใดจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในข้าพเจ้า?
จงหวังในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์
พระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าพเจ้า

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 43

1Дирижёру хора. Наставление потомков Кораха.

Аллах, своими ушами мы слышали,
    рассказали нам наши отцы
о том, что Ты сделал в их дни,
    в дни стародавние.
Рукою Своей Ты изгнал народы,
    а наших отцов в земле поселил.
Ты сокрушил народы,
    а их там распространил[a].
Не мечом своим землю отцы добыли,
    и не сила их дала им победу,
а Твоя правая рука, и сила Твоя,
    и свет Твоего лица,
    потому что Ты возлюбил их.

Аллах, Ты Царь мой;
    Ты даруешь победы потомкам Якуба.
С Тобой мы тесним врага
    и во имя Твоё попираем противника.
Я не верю в свой лук,
    и не меч мой мне дарит победу.
Это Ты спасаешь нас от врагов,
    ненавидящих нас предаёшь стыду.
Аллахом мы хвалимся каждый день
    и имя Твоё будем славить вовек. Пауза

10 Но теперь Ты оставил нас и посрамил,
    и уже не выходишь с войсками нашими на битву.
11 Ты обратил нас в бегство перед врагом,
    и ненавистники наши нас грабят.
12 Ты отдал нас, как овец, на съедение
    и рассеял нас между народами.
13 За бесценок Ты продал народ Свой,
    ничего не выручив от продажи.

14 Ты сделал так, что глумятся над нами соседи;
    все окружающие смеются и издеваются над нами.
15 Ты сделал нас посмешищем для других народов;
    люди качают головой, глядя на нас.
16 Всякий день бесчестие моё предо мной,
    и лицо моё горит от стыда
17 из-за насмешек тех, кто злословит меня и бранит,
    из-за мстительного врага.

18 Всё это случилось с нами,
    хотя мы Тебя не забыли
    и не предали Твоё соглашение.
19 Не отступали наши сердца,
    и наши стопы с пути Твоего не сходили.
20 Но Ты сокрушил нас,
    превратил наши жилища в шакальи логова
    и покрыл нас непроглядной тьмой.

21 Если бы забыли мы имя нашего Бога
    и к чужому богу простёрли руки,
22 неужели не узнал бы об этом Аллах –
    Тот, Кто ведает тайны сердца?
23 Ради Тебя мы постоянно находимся на грани смерти,
    и смотрят на нас, как на овец перед бойней.

24 Владыка, пробудись! Почему Ты спишь?
    Восстань! Не отвергни нас навсегда.
25 Почему Ты скрываешь лицо,
    забывая беду нашу и гонения?
26 Мы лежим во прахе,
    телами нашими прильнув к земле.
27 Восстань, помоги нам;
    спаси нас по Своей милости!

Notas al pie

  1. 43:3 Или: «и изгнал их».