สดุดี 43 TNCV - Psaumes 43 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 43

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงว่าความ
และสู้คดีแทนข้าพระองค์ต่อประชาชาติอธรรม
ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่วร้ายและคนหลอกลวง
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นที่มั่นของข้าพระองค์
เหตุใดทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?
เหตุใดข้าพระองค์ต้องระทมทุกข์
ต้องทนการข่มเหงรังแกของศัตรู?
ขอทรงโปรดส่งความสว่างและความจริงของพระองค์
มานำข้าพระองค์ไป
ให้สิ่งเหล่านั้นนำข้าพระองค์ไปสู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
สู่ที่ประทับของพระองค์
แล้วข้าพระองค์จะไปยังแท่นบูชาของพระเจ้า
ไปยังพระเจ้าผู้ทรงเป็นความชื่นชมยินดี และความปลื้มปีติของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงพิณ
ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดเจ้าจึงท้อแท้?
เหตุใดจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในข้าพเจ้า?
จงหวังในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์
พระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าพเจ้า

La Bible du Semeur

Psaumes 43

Mets ton espoir en Dieu[a]

1Fais-moi justice, ô Dieu,
et prends en main ma cause |contre un peuple d’impies !
Sauve-moi de ces gens |menteurs et criminels !
O Dieu, tu es ma forteresse, |pourquoi donc me rejettes-tu,
et pourquoi me faut-il |vivre dans la tristesse,
subissant l’oppression |de l’ennemi ?
Fais-moi voir ta lumière, |avec ta vérité
pour qu’elles me conduisent
et qu’elles soient mes guides |vers ta montagne sainte |jusque dans ta demeure.
Alors j’avancerai |jusqu’à l’autel de Dieu,
vers toi, Dieu de ma joie |et de mon allégresse.
Alors je te louerai |en m’accompagnant de la lyre. |O Dieu : tu es mon Dieu !
Pourquoi donc, ô mon âme, |es-tu si abattue |et gémis-tu sur moi ?
Mets ton espoir en Dieu ! |Je le louerai encore,
mon Sauveur et mon Dieu.

Notas al pie

  1. 43: Dans plusieurs manuscrits hébreux, les Ps 42 et 43 constituent un seul psaume.