สดุดี 41 TNCV - Заб 41 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 41

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ความสุขมีแก่ผู้ที่ใส่ใจคนอ่อนแอ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยกู้เขาในยามเดือดร้อน
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกปักรักษาและสงวนชีวิตของเขา
พระองค์จะทรงอวยพรเขาในแผ่นดิน
และจะไม่ทรงปล่อยให้ศัตรูทำกับเขาตามใจชอบ
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประคับประคองเขาในยามเจ็บป่วย
และจะทรงช่วยให้เขาหายเป็นปกติ

ข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์
โปรดรักษาข้าพระองค์ให้หาย เพราะข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์”
ศัตรูของข้าพระองค์พูดด้วยความมุ่งร้ายว่า
“เมื่อไหร่เขาจะตายและสิ้นชื่อไป?”
เมื่อใดก็ตามที่มีคนมาดูข้าพระองค์
เขาก็ทำเป็นพูดดีทั้งๆ ที่ใจคิดร้าย
แล้วก็ออกไปเที่ยวกระพือข่าว

ศัตรูทั้งหมดของข้าพระองค์รวมหัวกันนินทาว่าร้ายข้าพระองค์
และแช่งชักข้าพระองค์ว่า
“โรคร้ายกัดกินเขา
เขาไม่มีวันลุกจากเตียงนั่นได้หรอก”
แม้แต่เพื่อนสนิทที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ
ผู้ที่รับประทานอาหารร่วมกับข้าพระองค์
ยังได้ทรยศหักหลังข้าพระองค์[a]

10 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ขอพระองค์โปรดเมตตาข้าพระองค์ด้วย
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ลุกขึ้นมาได้อีกเพื่อจะได้แก้แค้นพวกเขา
11 ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงพอพระทัยข้าพระองค์
เพราะศัตรูเอาชนะข้าพระองค์ไม่ได้
12 พระองค์ทรงเชิดชูข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์ซื่อสัตย์สุจริต
ทรงตั้งข้าพระองค์ไว้ต่อหน้าพระองค์เป็นนิตย์

13 ขอถวายสรรเสริญแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ตั้งแต่นิรันดรจวบจนนิรันดร
อาเมนและอาเมน

Notas al pie

  1. 41:9 ภาษาฮีบรูว่าก็ยังได้ยกส้นเท้าใส่ข้าพระองค์

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 41

Вторая книга

Песнь 41[a]

Дирижёру хора. Наставление потомков Кораха.

Как стремится лань к воде,
    так стремится душа моя к Тебе, Всевышний.
Душа моя жаждет Всевышнего, живого Бога.
    Когда я приду и пред Ним предстану?
Слёзы были мне пищей
    и днём, и ночью,
когда говорили мне непрестанно:
    «Где твой Бог?»
Сердце моё болит, когда я вспоминаю,
    как ходил к дому Всевышнего,
    впереди многолюдного собрания,
ходил в праздничной толпе
    с криками радости и хвалы.

Что унываешь, моя душа?
    Зачем тревожишься?
Возложи надежду на Всевышнего,
    ведь я ещё буду славить Его –
    Спасителя и Бога моего.

Душа моя унывает во мне,
    поэтому я вспоминаю Тебя
с земли иорданской,
    с высот Хермона, с горы Мицар.
Шумят горные потоки,
    словно перекликаясь друг с другом;
все волны Твои, все Твои валы
    прошли надо мною.

Днём Вечный являет мне Свою любовь,
    ночью я пою Ему песню –
    молитву Богу моей жизни.

10 Скажу я Всевышнему, моей Скале:
    «Почему Ты меня забыл?
Почему я скитаюсь, плача,
    оскорблённый моим врагом?»
11 В самое сердце ранят меня враги,
    когда глумятся, спрашивая меня каждый день:
    «Где твой Бог?»

12 Что унываешь, моя душа?
    Зачем тревожишься?
Возложи надежду на Всевышнего,
    ведь я ещё буду славить Его –
    моего Спасителя и моего Бога.

Notas al pie

  1. Заб 41:1 Песнь 41: Во многих рукописях песни 41 и 42 объединены в одну песнь.