สดุดี 40 TNCV - Mateusza 40 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 40:1-17

สดุดี 40

(สดด.70:1-5)

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าพเจ้าอดทนรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงหันมาและรับฟังคำทูลวิงวอนของข้าพเจ้า

2พระองค์ทรงยกข้าพเจ้าออกจากหลุมแห่งความสิ้นหวัง

จากหุบเหวและแอ่งโคลน

พระองค์ทรงวางเท้าข้าพเจ้าบนศิลา

และประทานที่อันมั่นคงให้ยืน

3พระองค์ทรงใส่เพลงบทใหม่ในปากข้าพเจ้า

เป็นเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าของเรา

คนทั้งหลายจะเห็นและยำเกรง

และไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

4ความสุขมีแก่

ผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ที่ไม่ได้หันไปหาคนหยิ่งทะนง

หรือไปหาคนที่หันไปพึ่งพระจอมปลอม40:4 หรือความเท็จ

5ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพระองค์

พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์มากมายยิ่งนัก

พระองค์ทรงวางแผนสิ่งต่างๆ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย

ไม่มีใครเทียบกับพระองค์ได้

หากข้าพระองค์จะกล่าวและเล่าถึงพระราชกิจของพระองค์

ก็มากมายเกินกว่าจะทำไหว

6พระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์เครื่องบูชาและของถวาย

ไม่ได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาป

แต่ทรงเปิดหูของข้าพระองค์40:6 หรือพระองค์ทรงเจาะหูข้าพระองค์

7แล้วข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ ข้าพระองค์มาแล้ว

ในหนังสือม้วนได้เขียนถึงข้าพระองค์ไว้40:7 หรือข้าพระองค์มาแล้ว / กับหนังสือม้วนที่เขียนเพื่อข้าพระองค์

8ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปรารถนาจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์

บทบัญญัติของพระองค์อยู่ในดวงใจของข้าพระองค์”

9ข้าพระองค์ประกาศความชอบธรรมในที่ชุมนุมใหญ่

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตามที่พระองค์ทรงทราบ

ข้าพระองค์ไม่ได้ปิดปากเงียบ

10ข้าพระองค์ไม่ได้เก็บงำความชอบธรรมของพระองค์ไว้ในใจ

ข้าพระองค์ได้ประกาศความซื่อสัตย์และความรอดของพระองค์

ข้าพระองค์ไม่ได้ปกปิดความรักมั่นคงและความจริงของพระองค์

จากที่ชุมนุมใหญ่

11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงยับยั้งพระเมตตาจากข้าพระองค์

ขอให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ไว้เสมอ

12เพราะความเดือดร้อนนับไม่ถ้วนรุมล้อมข้าพระองค์

และบาปของข้าพระองค์ไล่ทันจนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็น

บาปนั้นมากยิ่งกว่าผมบนศีรษะของข้าพระองค์

จิตใจของข้าพระองค์ก็หดหู่ท้อแท้อยู่ภายในข้าพระองค์

13ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระองค์โดยเร็วเถิด

14ขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์

ต้องอับอายและอลหม่าน

ขอให้บรรดาผู้ที่อยากให้ข้าพระองค์พินาศ

ต้องอัปยศอดสูกลับไป

15ขอให้ผู้ที่พูดกับข้าพระองค์ว่า “นั่นไง! นั่นไง!”

ต้องตกตะลึงกับความอับอายขายหน้าของตน

16แต่ขอให้คนทั้งปวงที่แสวงหาพระองค์

ชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในพระองค์

ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่า

“ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูน!”

17ส่วนข้าพระองค์ยากจนและแร้นแค้น

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึงข้าพระองค์

พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงล่าช้า

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.