สดุดี 40 TNCV - Salmos 40 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 40

(สดด.70:1-5)

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าพเจ้าอดทนรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงหันมาและรับฟังคำทูลวิงวอนของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงยกข้าพเจ้าออกจากหลุมแห่งความสิ้นหวัง
จากหุบเหวและแอ่งโคลน
พระองค์ทรงวางเท้าข้าพเจ้าบนศิลา
และประทานที่อันมั่นคงให้ยืน
พระองค์ทรงใส่เพลงบทใหม่ในปากข้าพเจ้า
เป็นเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าของเรา
คนทั้งหลายจะเห็นและยำเกรง
และไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ความสุขมีแก่
ผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ที่ไม่ได้หันไปหาคนหยิ่งทะนง
หรือไปหาคนที่หันไปพึ่งพระจอมปลอม[a]
ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพระองค์
พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์มากมายยิ่งนัก
พระองค์ทรงวางแผนสิ่งต่างๆ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย
ไม่มีใครเทียบกับพระองค์ได้
หากข้าพระองค์จะกล่าวและเล่าถึงพระราชกิจของพระองค์
ก็มากมายเกินกว่าจะทำไหว

พระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์เครื่องบูชาและของถวาย
ไม่ได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาป
แต่ทรงเปิดหูของข้าพระองค์[b]
แล้วข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ ข้าพระองค์มาแล้ว
ในหนังสือม้วนได้เขียนถึงข้าพระองค์ไว้[c]
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปรารถนาจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์
บทบัญญัติของพระองค์อยู่ในดวงใจของข้าพระองค์”

ข้าพระองค์ประกาศความชอบธรรมในที่ชุมนุมใหญ่
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตามที่พระองค์ทรงทราบ
ข้าพระองค์ไม่ได้ปิดปากเงียบ
10 ข้าพระองค์ไม่ได้เก็บงำความชอบธรรมของพระองค์ไว้ในใจ
ข้าพระองค์ได้ประกาศความซื่อสัตย์และความรอดของพระองค์
ข้าพระองค์ไม่ได้ปกปิดความรักมั่นคงและความจริงของพระองค์
จากที่ชุมนุมใหญ่

11 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงยับยั้งพระเมตตาจากข้าพระองค์
ขอให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ไว้เสมอ
12 เพราะความเดือดร้อนนับไม่ถ้วนรุมล้อมข้าพระองค์
และบาปของข้าพระองค์ไล่ทันจนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็น
บาปนั้นมากยิ่งกว่าผมบนศีรษะของข้าพระองค์
จิตใจของข้าพระองค์ก็หดหู่ท้อแท้อยู่ภายในข้าพระองค์
13 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระองค์โดยเร็วเถิด

14 ขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์
ต้องอับอายและอลหม่าน
ขอให้บรรดาผู้ที่อยากให้ข้าพระองค์พินาศ
ต้องอัปยศอดสูกลับไป
15 ขอให้ผู้ที่พูดกับข้าพระองค์ว่า “นั่นไง! นั่นไง!”
ต้องตกตะลึงกับความอับอายขายหน้าของตน
16 แต่ขอให้คนทั้งปวงที่แสวงหาพระองค์
ชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในพระองค์
ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่า
“ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูน!”

17 ส่วนข้าพระองค์ยากจนและแร้นแค้น
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึงข้าพระองค์
พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงล่าช้า

Notas al pie

  1. 40:4 หรือความเท็จ
  2. 40:6 หรือพระองค์ทรงเจาะหูข้าพระองค์
  3. 40:7 หรือข้าพระองค์มาแล้ว / กับหนังสือม้วนที่เขียนเพื่อข้าพระองค์

Nova Versão Internacional

Salmos 40

Salmo 40

Para o mestre de música. Davídico. Um salmo.

Coloquei toda minha esperança no Senhor;
ele se inclinou para mim
e ouviu o meu grito de socorro.
Ele me tirou de um poço de destruição,
    de um atoleiro de lama;
pôs os meus pés sobre uma rocha
    e firmou-me num local seguro.
Pôs um novo cântico na minha boca,
    um hino de louvor ao nosso Deus.
Muitos verão isso e temerão,
    e confiarão no Senhor.

Como é feliz o homem
    que põe no Senhor a sua confiança,
e não vai atrás dos orgulhosos[a],
    dos que se afastam para seguir deuses falsos[b]!
Senhor meu Deus!
    Quantas maravilhas tens feito!
Não se pode relatar
    os planos que preparaste para nós!
Eu queria proclamá-los e anunciá-los,
    mas são por demais numerosos!

Sacrifício e oferta não pediste,
    mas abriste os meus ouvidos[c];
holocaustos[d] e ofertas pelo pecado
    não exigiste.
Então eu disse: Aqui estou!
    No livro está escrito a meu respeito.
Tenho grande alegria em fazer a tua vontade,
    ó meu Deus;
a tua lei está no fundo do meu coração.

Eu proclamo as novas de justiça
    na grande assembléia;
como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios.
10 Não oculto no coração a tua justiça;
    falo da tua fidelidade e da tua salvação.
Não escondo da grande assembléia
    a tua fidelidade e a tua verdade.

11 Não me negues a tua misericórdia, Senhor;
que o teu amor e a tua verdade
    sempre me protejam.
12 Pois incontáveis problemas me cercam,
as minhas culpas me alcançaram
    e já não consigo ver.
Mais numerosos são
    que os cabelos da minha cabeça,
e o meu coração perdeu o ânimo.

13 Agrada-te, Senhor, em libertar-me;
    apressa-te, Senhor, a ajudar-me.
14 Sejam humilhados e frustrados
    todos os que procuram tirar-me a vida;
retrocedam desprezados
    os que desejam a minha ruína.
15 Fiquem chocados com a sua própria desgraça
    os que zombam de mim.
16 Mas regozijem-se e alegrem-se em ti
    todos os que te buscam;
digam sempre aqueles que amam a tua salvação:
    “Grande é o Senhor!”

17 Quanto a mim, sou pobre e necessitado,
mas o Senhor preocupa-se comigo.
Tu és o meu socorro e o meu libertador;
    meu Deus, não te demores!

Notas al pie

  1. 40.4 Ou idólatras
  2. 40.4 Ou para a falsidade
  3. 40.6 Ou furaste as minhas orelhas. A Septuaginta diz mas tens preparado um corpo para mim.
  4. 40.6 Isto é, sacrifícios totalmente queimados.