สดุดี 40 TNCV - Psaumes 40 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 40

(สดด.70:1-5)

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าพเจ้าอดทนรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงหันมาและรับฟังคำทูลวิงวอนของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงยกข้าพเจ้าออกจากหลุมแห่งความสิ้นหวัง
จากหุบเหวและแอ่งโคลน
พระองค์ทรงวางเท้าข้าพเจ้าบนศิลา
และประทานที่อันมั่นคงให้ยืน
พระองค์ทรงใส่เพลงบทใหม่ในปากข้าพเจ้า
เป็นเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าของเรา
คนทั้งหลายจะเห็นและยำเกรง
และไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ความสุขมีแก่
ผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ที่ไม่ได้หันไปหาคนหยิ่งทะนง
หรือไปหาคนที่หันไปพึ่งพระจอมปลอม[a]
ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพระองค์
พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์มากมายยิ่งนัก
พระองค์ทรงวางแผนสิ่งต่างๆ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย
ไม่มีใครเทียบกับพระองค์ได้
หากข้าพระองค์จะกล่าวและเล่าถึงพระราชกิจของพระองค์
ก็มากมายเกินกว่าจะทำไหว

พระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์เครื่องบูชาและของถวาย
ไม่ได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาป
แต่ทรงเปิดหูของข้าพระองค์[b]
แล้วข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ ข้าพระองค์มาแล้ว
ในหนังสือม้วนได้เขียนถึงข้าพระองค์ไว้[c]
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปรารถนาจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์
บทบัญญัติของพระองค์อยู่ในดวงใจของข้าพระองค์”

ข้าพระองค์ประกาศความชอบธรรมในที่ชุมนุมใหญ่
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตามที่พระองค์ทรงทราบ
ข้าพระองค์ไม่ได้ปิดปากเงียบ
10 ข้าพระองค์ไม่ได้เก็บงำความชอบธรรมของพระองค์ไว้ในใจ
ข้าพระองค์ได้ประกาศความซื่อสัตย์และความรอดของพระองค์
ข้าพระองค์ไม่ได้ปกปิดความรักมั่นคงและความจริงของพระองค์
จากที่ชุมนุมใหญ่

11 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงยับยั้งพระเมตตาจากข้าพระองค์
ขอให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ไว้เสมอ
12 เพราะความเดือดร้อนนับไม่ถ้วนรุมล้อมข้าพระองค์
และบาปของข้าพระองค์ไล่ทันจนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็น
บาปนั้นมากยิ่งกว่าผมบนศีรษะของข้าพระองค์
จิตใจของข้าพระองค์ก็หดหู่ท้อแท้อยู่ภายในข้าพระองค์
13 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระองค์โดยเร็วเถิด

14 ขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์
ต้องอับอายและอลหม่าน
ขอให้บรรดาผู้ที่อยากให้ข้าพระองค์พินาศ
ต้องอัปยศอดสูกลับไป
15 ขอให้ผู้ที่พูดกับข้าพระองค์ว่า “นั่นไง! นั่นไง!”
ต้องตกตะลึงกับความอับอายขายหน้าของตน
16 แต่ขอให้คนทั้งปวงที่แสวงหาพระองค์
ชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในพระองค์
ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่า
“ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูน!”

17 ส่วนข้าพระองค์ยากจนและแร้นแค้น
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึงข้าพระองค์
พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงล่าช้า

Notas al pie

  1. 40:4 หรือความเท็จ
  2. 40:6 หรือพระองค์ทรงเจาะหูข้าพระองค์
  3. 40:7 หรือข้าพระองค์มาแล้ว / กับหนังสือม้วนที่เขียนเพื่อข้าพระองค์

La Bible du Semeur

Psaumes 40

Le salut de Dieu et son Serviteur

1Au chef de chœur. Psaume de David.

J’ai mis tout mon espoir |en l’Eternel.
Il s’est penché vers moi, |il a prêté l’oreille |à ma supplication.
Il m’a fait remonter |du puits de destruction
et du fond de la boue.
Il m’a remis debout, |les pieds sur un rocher,
et il a affermi mes pas.
Il a mis dans ma bouche |un cantique nouveau,
et la louange |pour notre Dieu.
Quand ils verront ce qu’il a fait, |ils seront nombreux à le craindre
et à mettre leur confiance en l’Eternel.

Bienheureux l’homme |qui fait confiance à l’Eternel
et ne se tourne pas |vers les gens orgueilleux
et enclins au mensonge[a].
O Eternel mon Dieu,
toi, tu as accompli |tant d’œuvres merveilleuses,
et combien de projets |tu as formés pour nous !
Nul n’est semblable à toi.
Je voudrais publier, |redire tes merveilles,
mais leur nombre est trop grand.
Tu n’as voulu |ni offrande ni sacrifice.
Tu m’as ouvert l’oreille,
car tu n’as demandé |ni holocaustes |ni sacrifices |pour le péché[b].
Alors j’ai dit : Voici, je viens,
dans le rouleau du livre, |il est question de moi[c].
Je prends plaisir à faire |ta volonté, mon Dieu,
et ta Loi est gravée |tout au fond de mon cœur.
10 Dans la grande assemblée, |j’annonce la bonne nouvelle |de ta justice[d].
Je ne la tairai pas,
Eternel, tu le sais.
11 Non, je ne me retiens pas d’exprimer |que tu es juste.
Je proclame bien haut |combien tu es fidèle |et que tu m’as sauvé.
Non, je ne cache pas |ton amour, ta fidélité
dans la grande assemblée.

12 Et toi, ô Eternel, |tu ne retiendras pas |loin de moi ta tendresse :
ton amour, ta fidélité |sans cesse me protégeront.
13 De malheurs innombrables |je suis environné,
mes transgressions m’accablent :
je n’en supporte pas la vue :
elles dépassent, par leur nombre, |les cheveux de ma tête ;
je n’ai plus de courage.
14 Veuille, Eternel, me délivrer !
Eternel, hâte-toi |de venir à mon aide[e] !

15 Qu’ils soient couverts de honte, |remplis de confusion,
ceux qui en veulent à ma vie !
Qu’ils battent en retraite, |qu’ils soient déshonorés,
ceux qui désirent mon malheur !
16 Qu’ils dépérissent |sous le poids de la honte,
ceux qui ricanent |à mon sujet.
17 Mais que tous ceux qui se tournent vers toi
soient débordants de joie, |oui, qu’en toi ils se réjouissent.
Et que tous ceux qui aiment ton salut
redisent constamment : |« Que l’Eternel est grand ! »
18 Moi, je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur prend soin de moi.
Toi qui es mon secours |et mon libérateur,
mon Dieu, ne tarde pas !

Notas al pie

  1. 40.5 Autre traduction : qui se tournent vers les faux dieux.
  2. 40.7 Les v. 7-9 sont cités en Hé 10.5-7.
  3. 40.8 Autre traduction : je viens avec le livre écrit à mon sujet.
  4. 40.10 Autre traduction : je proclame que Dieu m’a fait justice.
  5. 40.14 Pour les v. 14-18, voir 70.2-6.