สดุดี 4 TNCV - Mateusza 4 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 4:1-8

สดุดี 4

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสาย บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรมของข้าพระองค์

ขอทรงตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล

ขอทรงบรรเทาความทุกข์โศกของข้าพระองค์

ขอทรงเมตตาและสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

2มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ย เจ้าจะทำให้เกียรติสิริของเรากลายเป็นความอัปยศไปอีกนานเพียงใด?

เจ้าจะรักการหลอกลวงและแสวงหาพระจอมปลอม4:2 หรือแสวงหาความเท็จไปอีกนานเท่าใด?

เสลาห์

3จงรู้เถิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแยกผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ไว้สำหรับพระองค์เอง

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงฟังเมื่อข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์

4จงยำเกรงและ4:4 หรือในยามโกรธอย่าทำบาป

ขณะอยู่บนที่นอน

จงพิเคราะห์จิตใจของตนและสงบนิ่ง

เสลาห์

5จงถวายเครื่องบูชาที่ถูกต้องเหมาะสม

และวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

6หลายคนถามว่า “ใครจะให้เราเห็นสิ่งดีๆ ได้บ้าง?”

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้แสงสว่างแห่งพระพักตร์ของพระองค์ส่องเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย

7พระองค์ทรงให้จิตใจของข้าพระองค์เปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดี

ยิ่งกว่าคนเหล่านั้นที่มีธัญญาหารและเหล้าองุ่นใหม่บริบูรณ์

8ข้าพระองค์จะเอนกายลงและนอนหลับด้วยความสงบสุข

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ผู้เดียว

ทรงทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.