สดุดี 4 TNCV - Salmos 4 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 4

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสาย บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรมของข้าพระองค์
ขอทรงตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล
ขอทรงบรรเทาความทุกข์โศกของข้าพระองค์
ขอทรงเมตตาและสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ย เจ้าจะทำให้เกียรติสิริของเรากลายเป็นความอัปยศไปอีกนานเพียงใด?
เจ้าจะรักการหลอกลวงและแสวงหาพระจอมปลอม[a]ไปอีกนานเท่าใด?
เสลาห์
จงรู้เถิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแยกผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ไว้สำหรับพระองค์เอง
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงฟังเมื่อข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์

จงยำเกรงและ[b]อย่าทำบาป
ขณะอยู่บนที่นอน
จงพิเคราะห์จิตใจของตนและสงบนิ่ง
เสลาห์
จงถวายเครื่องบูชาที่ถูกต้องเหมาะสม
และวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

หลายคนถามว่า “ใครจะให้เราเห็นสิ่งดีๆ ได้บ้าง?”
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้แสงสว่างแห่งพระพักตร์ของพระองค์ส่องเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
พระองค์ทรงให้จิตใจของข้าพระองค์เปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดี
ยิ่งกว่าคนเหล่านั้นที่มีธัญญาหารและเหล้าองุ่นใหม่บริบูรณ์

ข้าพระองค์จะเอนกายลงและนอนหลับด้วยความสงบสุข
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ผู้เดียว
ทรงทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย

Notas al pie

  1. 4:2 หรือแสวงหาความเท็จ
  2. 4:4 หรือในยามโกรธ

Nova Versão Internacional

Salmos 4

Salmo 4

Para o mestre de música. Com instrumentos de cordas. Salmo davídico.

Responde-me quando clamo,
    ó Deus que me fazes justiça!
Dá-me alívio da minha angústia;
tem misericórdia de mim
    e ouve a minha oração.

Até quando vocês, ó poderosos[a],
    ultrajarão a minha honra?[b]
Até quando estarão amando ilusões
    e buscando mentiras[c]?Pausa
Saibam que o Senhor escolheu o piedoso;
o Senhor ouvirá quando eu o invocar.

Quando vocês ficarem irados, não pequem;
ao deitar-se reflitam nisso,
    e aquietem-se.Pausa
Ofereçam sacrifícios como Deus exige
    e confiem no Senhor.

Muitos perguntam:
    “Quem nos fará desfrutar o bem?”
Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós
    a luz do teu rosto![d]
Encheste o meu coração de alegria,
alegria maior do que a daqueles
    que têm fartura de trigo e de vinho.
Em paz me deito e logo adormeço,
pois só tu, Senhor,
    me fazes viver em segurança.

Notas al pie

  1. 4.2 Ou mortais
  2. 4.2 Ou desonrarão aquele em quem me glorio?
  3. 4.2 Ou deuses falsos?
  4. 4.6 Isto é, mostra-nos, Senhor, a tua bondade!