สดุดี 4 TNCV - Psalm 4 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 4

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสาย บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรมของข้าพระองค์
ขอทรงตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล
ขอทรงบรรเทาความทุกข์โศกของข้าพระองค์
ขอทรงเมตตาและสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ย เจ้าจะทำให้เกียรติสิริของเรากลายเป็นความอัปยศไปอีกนานเพียงใด?
เจ้าจะรักการหลอกลวงและแสวงหาพระจอมปลอม[a]ไปอีกนานเท่าใด?
เสลาห์
จงรู้เถิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแยกผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ไว้สำหรับพระองค์เอง
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงฟังเมื่อข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์

จงยำเกรงและ[b]อย่าทำบาป
ขณะอยู่บนที่นอน
จงพิเคราะห์จิตใจของตนและสงบนิ่ง
เสลาห์
จงถวายเครื่องบูชาที่ถูกต้องเหมาะสม
และวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

หลายคนถามว่า “ใครจะให้เราเห็นสิ่งดีๆ ได้บ้าง?”
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้แสงสว่างแห่งพระพักตร์ของพระองค์ส่องเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
พระองค์ทรงให้จิตใจของข้าพระองค์เปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดี
ยิ่งกว่าคนเหล่านั้นที่มีธัญญาหารและเหล้าองุ่นใหม่บริบูรณ์

ข้าพระองค์จะเอนกายลงและนอนหลับด้วยความสงบสุข
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ผู้เดียว
ทรงทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย

Notas al pie

 1. 4:2 หรือแสวงหาความเท็จ
 2. 4:4 หรือในยามโกรธ

New American Standard Bible

Psalm 4

Evening Prayer of Trust in God.

[a]For the choir director; on stringed instruments. A Psalm of David.

1Answer me when I call, O God [b]of my righteousness!
You have [c]relieved me in my distress;
Be gracious to me and hear my prayer.

O sons of men, how long will my [d]honor become a reproach?
How long will you love what is worthless and aim at deception? [e]Selah.
But know that the Lord has [f]set apart the godly man for Himself;
The Lord hears when I call to Him.

[g]Tremble, [h]and do not sin;
[i]Meditate in your heart upon your bed, and be still. Selah.
Offer [j]the sacrifices of righteousness,
And trust in the Lord.

Many are saying, “Who will show us any good?”
Lift up the light of Your countenance upon us, O Lord!
You have put gladness in my heart,
More than when their grain and new wine abound.
In peace I will [k]both lie down and sleep,
For You alone, O Lord, make me to dwell in safety.

Notas al pie

 1. Psalm 4:1 I.e. Belonging to the choir director’s anthology
 2. Psalm 4:1 I.e. who maintains my right
 3. Psalm 4:1 Lit made room for
 4. Psalm 4:2 Or glory
 5. Psalm 4:2 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 6. Psalm 4:3 Another reading is dealt wonderfully with
 7. Psalm 4:4 I.e. with anger or fear
 8. Psalm 4:4 Or but
 9. Psalm 4:4 Lit Speak
 10. Psalm 4:5 Or righteous sacrifices
 11. Psalm 4:8 Or at the same time