สดุดี 4 TNCV - Заб 4 CARSA

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 4

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสาย บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรมของข้าพระองค์
ขอทรงตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล
ขอทรงบรรเทาความทุกข์โศกของข้าพระองค์
ขอทรงเมตตาและสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ย เจ้าจะทำให้เกียรติสิริของเรากลายเป็นความอัปยศไปอีกนานเพียงใด?
เจ้าจะรักการหลอกลวงและแสวงหาพระจอมปลอม[a]ไปอีกนานเท่าใด?
เสลาห์
จงรู้เถิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแยกผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ไว้สำหรับพระองค์เอง
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงฟังเมื่อข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์

จงยำเกรงและ[b]อย่าทำบาป
ขณะอยู่บนที่นอน
จงพิเคราะห์จิตใจของตนและสงบนิ่ง
เสลาห์
จงถวายเครื่องบูชาที่ถูกต้องเหมาะสม
และวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

หลายคนถามว่า “ใครจะให้เราเห็นสิ่งดีๆ ได้บ้าง?”
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้แสงสว่างแห่งพระพักตร์ของพระองค์ส่องเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
พระองค์ทรงให้จิตใจของข้าพระองค์เปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดี
ยิ่งกว่าคนเหล่านั้นที่มีธัญญาหารและเหล้าองุ่นใหม่บริบูรณ์

ข้าพระองค์จะเอนกายลงและนอนหลับด้วยความสงบสุข
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ผู้เดียว
ทรงทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย

Notas al pie

  1. 4:2 หรือแสวงหาความเท็จ
  2. 4:4 หรือในยามโกรธ

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 4

1Дирижёру хора. На струнных инструментах. Песнь Давуда.

Ответь мне, когда я взываю к Тебе,
    Бог мой, оправдывающий меня.
Когда мне было трудно, Ты помог мне.
    Помилуй меня и молитву мою услышь.

Люди, как долго вы будете меня чернить?
    Как долго будете любить пустое, искать ложь? Пауза
Знайте, верного Вечный Себе отделил.
    Вечный услышит, когда я к Нему воззову.

Гневаясь, не грешите;
    задумайтесь об этом на ложах ваших и успокойтесь! Пауза
Приносите предписанные жертвы
    и надейтесь на Вечного.

Многие спрашивают: «Кто покажет нам благо?»
    Да озарит нас свет лица Твоего, о Вечный!
Ты наполнил моё сердце радостью большей,
    чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии.
Я лягу и спокойно засну,
    потому что только Ты, Вечный,
    даёшь мне жить в безопасности.