สดุดี 39 TNCV - Заб 39 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 39

(ถึงหัวหน้านักร้อง ถึงเยดูธูน บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าพเจ้ากล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะระแวดระวังทางของตน
และจะไม่ปล่อยให้ลิ้นทำบาป
ข้าพเจ้าจะไม่ปริปาก
ตราบใดที่คนอธรรมอยู่ตรงหน้า”
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงนิ่งและเงียบอยู่
ไม่ปริปากพูดแม้แต่จะเอ่ยถึงความดีใดๆ
แต่ความทุกข์ใจของข้าพเจ้าก็ทวีขึ้น
ความร้อนใจรุมเร้าอยู่ภายใน
ขณะที่ข้าพเจ้าใคร่ครวญ ไฟก็สุมอก
จนกระทั่งลิ้นของข้าพเจ้าได้เอ่ยออกมา

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์เห็นบั้นปลายของชีวิต
ขอให้รู้ว่าวันเวลาของข้าพระองค์มีจำนวนเท่าใด
ขอให้ข้าพระองค์รู้ตัวว่าชีวิตของข้าพระองค์นั้นผ่านไปเร็วเพียงใด
พระองค์ทรงทำให้วันคืนของข้าพระองค์สั้นแค่คืบ
ชั่วชีวิตของข้าพระองค์ไม่มีค่าอะไรสำหรับพระองค์
ชีวิตแต่ละคนอยู่แค่ชั่วลมหายใจ
เสลาห์
มนุษย์เป็นแค่เงาแวบไปแวบมา
วิ่งวุ่นทำโน่นทำนี่แต่ก็สูญเปล่า
ทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ไม่รู้ว่าใครจะได้ไป

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ขณะนี้ข้าพระองค์แสวงหาอะไรเล่า?
ความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการล่วงละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์
อย่าให้คนโง่เย้ยหยันข้าพระองค์ได้
ข้าพระองค์นิ่งเงียบอยู่ ไม่ยอมเปิดปาก
เพราะพระองค์เองคือผู้ที่กระทำให้ข้าพระองค์เป็นเช่นนี้
10 ขออย่าทรงโบยข้าพระองค์อีกเลย
ข้าพระองค์สิ้นแรงอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว
11 เมื่อพระองค์ทรงกำราบและตีสั่งสอนมนุษย์เพราะบาปของเขา
พระองค์ก็ทรงผลาญทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนแมลงกัดกิน
มนุษย์แต่ละคนอยู่แค่ชั่วลมหายใจ
เสลาห์

12 “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์
ขอทรงรับคำทูลขอความช่วยเหลือของข้าพระองค์
ขออย่าทรงเฉยเมยต่อการคร่ำครวญของข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์ก็อาศัยอยู่กับพระองค์ เหมือนคนต่างถิ่น
เหมือนคนแปลกหน้าเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของข้าพระองค์
13 ขอทรงเบือนพระพักตร์ไปจากข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่ข้าพระองค์จะจากไปและไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป”

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 39

Песнь 39

Дирижёру хора. Песнь Довуда.

Твёрдо надеялся я на Вечного,
    и Он склонился ко мне и услышал мой крик о помощи.
Он поднял меня из страшной пропасти,
    из зыбкой трясины.
Он поставил ноги мои на камень
    и стопы мои утвердил.
Он вложил мне в уста новую песнь –
    хвалу нашему Богу.
Увидят многие и устрашатся,
    и будут на Вечного уповать.

Благословен тот, кто надежду свою возлагает на Вечного,
    кто не обращается к гордым
    и к уклоняющимся ко лжи.
О Вечный, мой Бог,
    как многочисленны сотворённые Тобой чудеса
    и замыслы Твои о нас!
Никто с Тобой не сравнится!
    Я бы стал возвещать о них и рассказывать,
    но их больше, чем можно счесть.

Не захотел Ты ни жертв, ни даров,
    но Ты открыл[a] мне уши[b].
Ты не потребовал ни всесожжения,
    ни жертвы за грех.
Тогда я сказал: «Вот, я иду,
    как и написано в книге Таврот обо мне.
Бог мой, я желаю исполнить волю Твою,
    и в сердце моём Твой Закон».

10 В большом собрании я возвещал Твою праведность;
    я не удерживал своих уст –
    Ты это знаешь, Вечный.
11 Я не скрыл Твоей праведности в своём сердце,
    но возвещал верность Твою и спасение.
Я не таил Твою милость и истину
    перед большим собранием.

12 Не удерживай, Вечный,
    милости Твоей от меня;
пусть любовь Твоя и истина
    охраняют меня непрестанно.
13 Ведь беды меня окружили, и нет им числа;
    овладели мной мои грехи, и не могу я видеть.
Их больше, чем волос на моей голове;
    храбрость меня оставила.

14 Вечный, да будет угодно Тебе избавить меня!
    Поспеши мне на помощь, Вечный!
15 Пусть все, кто желает моей смерти,
    будут пристыжены и посрамлены.
Пусть все, кто хочет моей погибели,
    в бесчестии повернут назад.
16 Пусть ужаснутся своему позору
    говорящие мне: «Ага! Ага!»
17 Пусть ликуют и радуются о Тебе
    все ищущие Тебя.
Пусть те, кто любит Тебя за Твоё спасение,
    всегда говорят: «Велик Вечный!»

18 Я же беден и нищ,
    пусть Владыка позаботится обо мне.
Ты – помощь моя и мой избавитель;
    Бог мой, не замедли!

Notas al pie

  1. Заб 39:7 Или: «проколол». Ср. Исх. 21:5-6.
  2. Заб 39:7 Или: «Ты приготовил тело для меня».