สดุดี 38 TNCV - Psalm 38 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 38

(บทสดุดีของดาวิด คำทูลวิงวอน)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงลงโทษข้าพระองค์ขณะที่ทรงกริ้ว
หรือตีสั่งสอนข้าพระองค์ขณะที่ทรงพระพิโรธ
เพราะลูกศรของพระองค์ปักลึกในตัวข้าพระองค์
พระหัตถ์ของพระองค์วางเหนือข้าพระองค์อย่างหนักหน่วง
ร่างกายของข้าพระองค์ทรุดโทรมเพราะพระพิโรธของพระองค์
กระดูกของข้าพระองค์เสื่อมโทรมเพราะบาปของข้าพระองค์
ความผิดของข้าพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์
เหมือนภาระอันหนักหน่วงเกินจะแบกไว้

บาดแผลของข้าพระองค์ร้าวระบม
และกลัดหนองเพราะบาปอันโง่เขลาของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ถูกทำให้ทรุดลงและตกต่ำอย่างมาก
ข้าพระองค์คร่ำครวญอยู่วันยังค่ำ
หลังของข้าพระองค์ปวดร้าว
ร่างกายของข้าพระองค์ทรุดโทรม
ข้าพระองค์อ่อนระโหยและบอบช้ำ
ข้าพระองค์ครวญครางด้วยความร้าวรานใจ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความปรารถนาทั้งสิ้นของข้าพระองค์เปิดเผยอยู่ต่อหน้าพระองค์
เสียงทอดถอนใจของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกปิดกั้นจากพระองค์
10 ใจของข้าพระองค์เต้นระรัว กำลังวังชาของข้าพระองค์ถดถอย
และตาของข้าพระองค์ก็มืดมัวไป
11 เพื่อนฝูงปลีกตัวออกห่างเพราะบาดแผลของข้าพระองค์
เพื่อนบ้านหลบลี้หนีหน้า
12 บรรดาผู้ที่หมายเอาชีวิตข้าพระองค์ก็วางกับดัก
บรรดาผู้ที่จะทำร้ายข้าพระองค์ก็พูดถึงแต่ความหายนะของข้าพระองค์
และคิดหาอุบายอยู่วันยังค่ำ

13 แต่ข้าพระองค์เป็นเหมือนคนหูหนวกที่ไม่ได้ยิน
และเป็นเหมือนคนใบ้ที่พูดไม่ได้
14 ข้าพระองค์กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้ยินอะไร
ผู้ซึ่งไม่สามารถปริปากโต้ตอบ
15 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์จะทรงตอบ
16 เพราะข้าพระองค์ทูลว่า “ขออย่าให้พวกเขากระหยิ่มยิ้มย่อง
หรือจองหองพองขนเมื่อเท้าของข้าพระองค์พลาดไป”

17 เพราะข้าพระองค์กำลังจะล้มลงอยู่รอมร่อ
และความเจ็บปวดอยู่กับข้าพระองค์เสมอ
18 ข้าพระองค์สารภาพความชั่วช้าของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ร้อนใจในความบาปของตน
19 ศัตรูตัวฉกาจของข้าพระองค์มีมากมาย
ผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุก็เหลือคณานับ
20 คนที่ตอบแทนความดีของข้าพระองค์ด้วยความชั่ว
ให้ร้ายข้าพระองค์
ขณะที่ข้าพระองค์ใฝ่หาความดี

21 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงห่างไกลข้าพระองค์
22 ขอทรงรีบรุดมาช่วยข้าพระองค์เถิด
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

New American Standard Bible

Psalm 38

Prayer of a Suffering Penitent.

A Psalm of David, for a memorial.

1O Lord, rebuke me not in Your wrath,
And chasten me not in Your burning anger.
For Your arrows have sunk deep into me,
And Your hand has pressed down on me.
There is no soundness in my flesh because of Your indignation;
There is no health in my bones because of my sin.
For my iniquities are gone over my head;
As a heavy burden they weigh too much for me.
My [a]wounds grow foul and fester
Because of my folly.
I am bent over and greatly bowed down;
I go mourning all day long.
For my loins are filled with burning,
And there is no soundness in my flesh.
I am benumbed and [b]badly crushed;
I [c]groan because of the [d]agitation of my heart.

Lord, all my desire is [e]before You;
And my sighing is not hidden from You.
10 My heart throbs, my strength fails me;
And the light of my eyes, even [f]that [g]has gone from me.
11 My [h]loved ones and my friends stand aloof from my plague;
And my kinsmen stand afar off.
12 Those who seek my life lay snares for me;
And those who seek to injure me have [i]threatened destruction,
And they devise treachery all day long.

13 But I, like a deaf man, do not hear;
And I am like a mute man who does not open his mouth.
14 Yes, I am like a man who does not hear,
And in whose mouth are no arguments.
15 For I [j]hope in You, O Lord;
You will answer, O Lord my God.
16 For I said, “May they not rejoice over me,
Who, when my foot slips, would magnify themselves against me.”
17 For I am ready to fall,
And my [k]sorrow is continually before me.
18 For I [l]confess my iniquity;
I am full of anxiety because of my sin.
19 But my enemies are vigorous and [m]strong,
And many are those who hate me wrongfully.
20 And those who repay evil for good,
They oppose me, because I follow what is good.
21 Do not forsake me, O Lord;
O my God, do not be far from me!
22 Make haste to help me,
O Lord, my salvation!

Notas al pie

 1. Psalm 38:5 Or stripes
 2. Psalm 38:8 Or greatly
 3. Psalm 38:8 Lit roar
 4. Psalm 38:8 Lit growling
 5. Psalm 38:9 Or known to You
 6. Psalm 38:10 Lit they have
 7. Psalm 38:10 Lit is not with me
 8. Psalm 38:11 Or lovers
 9. Psalm 38:12 Lit spoken
 10. Psalm 38:15 Or wait for
 11. Psalm 38:17 Lit pain
 12. Psalm 38:18 Or declare
 13. Psalm 38:19 Or numerous