สดุดี 38 TNCV - 시편 38 KLB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 38

(บทสดุดีของดาวิด คำทูลวิงวอน)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงลงโทษข้าพระองค์ขณะที่ทรงกริ้ว
หรือตีสั่งสอนข้าพระองค์ขณะที่ทรงพระพิโรธ
เพราะลูกศรของพระองค์ปักลึกในตัวข้าพระองค์
พระหัตถ์ของพระองค์วางเหนือข้าพระองค์อย่างหนักหน่วง
ร่างกายของข้าพระองค์ทรุดโทรมเพราะพระพิโรธของพระองค์
กระดูกของข้าพระองค์เสื่อมโทรมเพราะบาปของข้าพระองค์
ความผิดของข้าพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์
เหมือนภาระอันหนักหน่วงเกินจะแบกไว้

บาดแผลของข้าพระองค์ร้าวระบม
และกลัดหนองเพราะบาปอันโง่เขลาของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ถูกทำให้ทรุดลงและตกต่ำอย่างมาก
ข้าพระองค์คร่ำครวญอยู่วันยังค่ำ
หลังของข้าพระองค์ปวดร้าว
ร่างกายของข้าพระองค์ทรุดโทรม
ข้าพระองค์อ่อนระโหยและบอบช้ำ
ข้าพระองค์ครวญครางด้วยความร้าวรานใจ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความปรารถนาทั้งสิ้นของข้าพระองค์เปิดเผยอยู่ต่อหน้าพระองค์
เสียงทอดถอนใจของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกปิดกั้นจากพระองค์
10 ใจของข้าพระองค์เต้นระรัว กำลังวังชาของข้าพระองค์ถดถอย
และตาของข้าพระองค์ก็มืดมัวไป
11 เพื่อนฝูงปลีกตัวออกห่างเพราะบาดแผลของข้าพระองค์
เพื่อนบ้านหลบลี้หนีหน้า
12 บรรดาผู้ที่หมายเอาชีวิตข้าพระองค์ก็วางกับดัก
บรรดาผู้ที่จะทำร้ายข้าพระองค์ก็พูดถึงแต่ความหายนะของข้าพระองค์
และคิดหาอุบายอยู่วันยังค่ำ

13 แต่ข้าพระองค์เป็นเหมือนคนหูหนวกที่ไม่ได้ยิน
และเป็นเหมือนคนใบ้ที่พูดไม่ได้
14 ข้าพระองค์กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้ยินอะไร
ผู้ซึ่งไม่สามารถปริปากโต้ตอบ
15 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์จะทรงตอบ
16 เพราะข้าพระองค์ทูลว่า “ขออย่าให้พวกเขากระหยิ่มยิ้มย่อง
หรือจองหองพองขนเมื่อเท้าของข้าพระองค์พลาดไป”

17 เพราะข้าพระองค์กำลังจะล้มลงอยู่รอมร่อ
และความเจ็บปวดอยู่กับข้าพระองค์เสมอ
18 ข้าพระองค์สารภาพความชั่วช้าของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ร้อนใจในความบาปของตน
19 ศัตรูตัวฉกาจของข้าพระองค์มีมากมาย
ผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุก็เหลือคณานับ
20 คนที่ตอบแทนความดีของข้าพระองค์ด้วยความชั่ว
ให้ร้ายข้าพระองค์
ขณะที่ข้าพระองค์ใฝ่หาความดี

21 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงห่างไกลข้าพระองค์
22 ขอทรงรีบรุดมาช่วยข้าพระองค์เถิด
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

Korean Living Bible

시편 38

고통당하는 사람의 기도

(다윗의 시)

1여호와여,
주의 분노로
나를 책망하거나 벌하지 마소서.
주의 화살이 나를 찌르고
주의 손이 나를
내리누르고 있습니다.
주의 분노로 내 몸이 병들었고
나의 죄 때문에
내 뼈가 성한 곳이 없습니다.
내 죄가 내 머리까지 넘쳐
무거운 짐같이 되었으므로
내가 감당할 수 없습니다.

나의 어리석음 때문에
내 상처가 곪아 악취가 납니다.
내 허리가 굽고 꼬부라졌으므로
내가 하루 종일 슬픔으로 다닙니다.
내 등은 열로 후끈거리고
내 몸에는 성한 곳이 없습니다.
내가 피곤하고 지쳤으며
심적인 고통으로
괴로워하고 신음합니다.

여호와여,
주는 나의 소원을 아십니다.
주께서는 나의 탄식을
들으셨습니다.
10 내 심장이 뛰고 내 기력이 쇠하며
내 눈빛도 흐려졌습니다.
11 나의 사랑하는 자들과 친구들이
내 상처 때문에
나에게 가까이하기를 꺼려하고
내 가족까지도 나를 멀리합니다.
12 나를 죽이려는 자가 덫을 놓고
나를 해치려는 자가
나를 파멸시키려고 위협하며
하루 종일 못된 음모를
꾸미고 있습니다.

13 내가 귀머거리처럼 되어
듣지 못하며
벙어리같이 되어
입을 열 수 없습니다.
14 나는 듣지 못해서
대답할 수 없는 사람처럼
되었습니다.
15 여호와여, 내가 주를 신뢰합니다.
내 주 하나님이시여,
나에게 응답하소서.
16 내 원수들이 나를 보고
기뻐하지 못하게 하시며
내가 넘어질 때
그들이 의기 양양하여
뻐기지 못하게 하소서.
17 내가 넘어지게 되었고
내 근심이 떠날 날이 없습니다.
18 내가 내 죄를 고백하고
내가 행한 일을 슬퍼합니다.
19 내 원수들의 세력이 막강하고
이유 없이 나를 미워하는 자가
많습니다.
20 선을 악으로 갚는 자들이
내가 선을 추구한다는 이유로
나를 비방하고 있습니다.
21 여호와여, 나를 버리지 마소서.
나의 하나님이시여,
나를 멀리하지 마소서.
22 나의 구원이 되시는 여호와여,
속히 와서 나를 도우소서.