สดุดี 38 TNCV - 詩 篇 38 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 38

(บทสดุดีของดาวิด คำทูลวิงวอน)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงลงโทษข้าพระองค์ขณะที่ทรงกริ้ว
หรือตีสั่งสอนข้าพระองค์ขณะที่ทรงพระพิโรธ
เพราะลูกศรของพระองค์ปักลึกในตัวข้าพระองค์
พระหัตถ์ของพระองค์วางเหนือข้าพระองค์อย่างหนักหน่วง
ร่างกายของข้าพระองค์ทรุดโทรมเพราะพระพิโรธของพระองค์
กระดูกของข้าพระองค์เสื่อมโทรมเพราะบาปของข้าพระองค์
ความผิดของข้าพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์
เหมือนภาระอันหนักหน่วงเกินจะแบกไว้

บาดแผลของข้าพระองค์ร้าวระบม
และกลัดหนองเพราะบาปอันโง่เขลาของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ถูกทำให้ทรุดลงและตกต่ำอย่างมาก
ข้าพระองค์คร่ำครวญอยู่วันยังค่ำ
หลังของข้าพระองค์ปวดร้าว
ร่างกายของข้าพระองค์ทรุดโทรม
ข้าพระองค์อ่อนระโหยและบอบช้ำ
ข้าพระองค์ครวญครางด้วยความร้าวรานใจ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความปรารถนาทั้งสิ้นของข้าพระองค์เปิดเผยอยู่ต่อหน้าพระองค์
เสียงทอดถอนใจของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกปิดกั้นจากพระองค์
10 ใจของข้าพระองค์เต้นระรัว กำลังวังชาของข้าพระองค์ถดถอย
และตาของข้าพระองค์ก็มืดมัวไป
11 เพื่อนฝูงปลีกตัวออกห่างเพราะบาดแผลของข้าพระองค์
เพื่อนบ้านหลบลี้หนีหน้า
12 บรรดาผู้ที่หมายเอาชีวิตข้าพระองค์ก็วางกับดัก
บรรดาผู้ที่จะทำร้ายข้าพระองค์ก็พูดถึงแต่ความหายนะของข้าพระองค์
และคิดหาอุบายอยู่วันยังค่ำ

13 แต่ข้าพระองค์เป็นเหมือนคนหูหนวกที่ไม่ได้ยิน
และเป็นเหมือนคนใบ้ที่พูดไม่ได้
14 ข้าพระองค์กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้ยินอะไร
ผู้ซึ่งไม่สามารถปริปากโต้ตอบ
15 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์จะทรงตอบ
16 เพราะข้าพระองค์ทูลว่า “ขออย่าให้พวกเขากระหยิ่มยิ้มย่อง
หรือจองหองพองขนเมื่อเท้าของข้าพระองค์พลาดไป”

17 เพราะข้าพระองค์กำลังจะล้มลงอยู่รอมร่อ
และความเจ็บปวดอยู่กับข้าพระองค์เสมอ
18 ข้าพระองค์สารภาพความชั่วช้าของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ร้อนใจในความบาปของตน
19 ศัตรูตัวฉกาจของข้าพระองค์มีมากมาย
ผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุก็เหลือคณานับ
20 คนที่ตอบแทนความดีของข้าพระองค์ด้วยความชั่ว
ให้ร้ายข้าพระองค์
ขณะที่ข้าพระองค์ใฝ่หาความดี

21 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงห่างไกลข้าพระองค์
22 ขอทรงรีบรุดมาช่วยข้าพระองค์เถิด
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 38

1( 大 卫 的 记 念 诗 。 ) 耶 和 华 啊 , 求 你 不 要 在 怒 中 责 备 我 , 不 要 在 烈 怒 中 惩 罚 我 !

因 为 , 你 的 箭 射 入 我 身 ; 你 的 手 压 住 我 。

因 你 的 恼 怒 , 我 的 肉 无 一 完 全 ; 因 我 的 罪 过 , 我 的 骨 头 也 不 安 宁 。

我 的 罪 孽 高 过 我 的 头 , 如 同 重 担 叫 我 担 当 不 起 。

因 我 的 愚 昧 , 我 的 伤 发 臭 流 脓 。

我 疼 痛 , 大 大 拳 曲 , 终 日 哀 痛 。

我 满 腰 是 火 ; 我 的 肉 无 一 完 全 。

我 被 压 伤 , 身 体 疲 倦 ; 因 心 里 不 安 , 我 就 唉 哼 。

主 啊 , 我 的 心 愿 都 在 你 面 前 ; 我 的 叹 息 不 向 你 隐 瞒 。

10 我 心 跳 动 , 我 力 衰 微 , 连 我 眼 中 的 光 也 没 有 了 。

11 我 的 良 朋 密 友 因 我 的 灾 病 都 躲 在 旁 边 站 着 ; 我 的 亲 戚 本 家 也 远 远 地 站 立 。

12 那 寻 索 我 命 的 设 下 网 罗 ; 那 想 要 害 我 的 口 出 恶 言 , 终 日 思 想 诡 计 。

13 但 我 如 聋 子 不 听 , 像 哑 巴 不 开 口 。

14 我 如 不 听 见 的 人 , 口 中 没 有 回 话 。

15 耶 和 华 啊 , 我 仰 望 你 ! 主 ─ 我 的 神 啊 , 你 必 应 允 我 !

16 我 曾 说 : 恐 怕 他 们 向 我 夸 耀 ; 我 失 脚 的 时 候 , 他 们 向 我 夸 大 。

17 我 几 乎 跌 倒 ; 我 的 痛 苦 常 在 我 面 前 。

18 我 要 承 认 我 的 罪 孽 ; 我 要 因 我 的 罪 忧 愁 。

19 但 我 的 仇 敌 又 活 泼 又 强 壮 , 无 理 恨 我 的 增 多 了 。

20 以 恶 报 善 的 与 我 作 对 , 因 我 是 追 求 良 善 。

21 耶 和 华 啊 , 求 你 不 要 撇 弃 我 ! 我 的 神 啊 , 求 你 不 要 远 离 我 !

22 拯 救 我 的 主 啊 , 求 你 快 快 帮 助 我 !