สดุดี 38 TNCV - Matej 38 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 38:1-22

สดุดี 38

(บทสดุดีของดาวิด คำทูลวิงวอน)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงลงโทษข้าพระองค์ขณะที่ทรงกริ้ว

หรือตีสั่งสอนข้าพระองค์ขณะที่ทรงพระพิโรธ

2เพราะลูกศรของพระองค์ปักลึกในตัวข้าพระองค์

พระหัตถ์ของพระองค์วางเหนือข้าพระองค์อย่างหนักหน่วง

3ร่างกายของข้าพระองค์ทรุดโทรมเพราะพระพิโรธของพระองค์

กระดูกของข้าพระองค์เสื่อมโทรมเพราะบาปของข้าพระองค์

4ความผิดของข้าพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์

เหมือนภาระอันหนักหน่วงเกินจะแบกไว้

5บาดแผลของข้าพระองค์ร้าวระบม

และกลัดหนองเพราะบาปอันโง่เขลาของข้าพระองค์

6ข้าพระองค์ถูกทำให้ทรุดลงและตกต่ำอย่างมาก

ข้าพระองค์คร่ำครวญอยู่วันยังค่ำ

7หลังของข้าพระองค์ปวดร้าว

ร่างกายของข้าพระองค์ทรุดโทรม

8ข้าพระองค์อ่อนระโหยและบอบช้ำ

ข้าพระองค์ครวญครางด้วยความร้าวรานใจ

9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความปรารถนาทั้งสิ้นของข้าพระองค์เปิดเผยอยู่ต่อหน้าพระองค์

เสียงทอดถอนใจของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกปิดกั้นจากพระองค์

10ใจของข้าพระองค์เต้นระรัว กำลังวังชาของข้าพระองค์ถดถอย

และตาของข้าพระองค์ก็มืดมัวไป

11เพื่อนฝูงปลีกตัวออกห่างเพราะบาดแผลของข้าพระองค์

เพื่อนบ้านหลบลี้หนีหน้า

12บรรดาผู้ที่หมายเอาชีวิตข้าพระองค์ก็วางกับดัก

บรรดาผู้ที่จะทำร้ายข้าพระองค์ก็พูดถึงแต่ความหายนะของข้าพระองค์

และคิดหาอุบายอยู่วันยังค่ำ

13แต่ข้าพระองค์เป็นเหมือนคนหูหนวกที่ไม่ได้ยิน

และเป็นเหมือนคนใบ้ที่พูดไม่ได้

14ข้าพระองค์กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้ยินอะไร

ผู้ซึ่งไม่สามารถปริปากโต้ตอบ

15ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์จะทรงตอบ

16เพราะข้าพระองค์ทูลว่า “ขออย่าให้พวกเขากระหยิ่มยิ้มย่อง

หรือจองหองพองขนเมื่อเท้าของข้าพระองค์พลาดไป”

17เพราะข้าพระองค์กำลังจะล้มลงอยู่รอมร่อ

และความเจ็บปวดอยู่กับข้าพระองค์เสมอ

18ข้าพระองค์สารภาพความชั่วช้าของข้าพระองค์

ข้าพระองค์ร้อนใจในความบาปของตน

19ศัตรูตัวฉกาจของข้าพระองค์มีมากมาย

ผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุก็เหลือคณานับ

20คนที่ตอบแทนความดีของข้าพระองค์ด้วยความชั่ว

ให้ร้ายข้าพระองค์

ขณะที่ข้าพระองค์ใฝ่หาความดี

21ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงห่างไกลข้าพระองค์

22ขอทรงรีบรุดมาช่วยข้าพระองค์เถิด

องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.