สดุดี 37 TNCV - Salme 37 BPH

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 37

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1อย่าเดือดเนื้อร้อนใจเพราะคนชั่ว
หรืออย่าอิจฉาคนที่ทำผิด
เพราะว่าในไม่ช้าเขาก็จะเหี่ยวแห้งไปเหมือนต้นหญ้า
และเขาจะเฉาตายไปเหมือนพืชผัก

จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำความดี
จงอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นและรื่นรมย์อยู่ในทุ่งหญ้าอันปลอดภัย
จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระองค์จะประทานสิ่งที่ใจของท่านปรารถนา

จงมอบทางของท่านไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า
จงวางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงทำสิ่งเหล่านี้ คือ
พระองค์จะทำให้ความชอบธรรมของท่านฉายแสงดั่งรุ่งอรุณ
ให้ความยุติธรรมในคดีของท่านเจิดจ้าดั่งแสงอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน

จงสงบนิ่งต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์
อย่าเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเหตุที่พวกเขาประสบความสำเร็จในทางของเขา
เมื่อแผนชั่วของเขาลุล่วงไปด้วยดี

จงระงับโทสะ เลิกโมโหโกรธาเสีย
อย่าเดือดเนื้อร้อนใจ ซึ่งมีแต่จะนำไปสู่ความเลวร้าย
เพราะคนชั่วร้ายจะถูกกำจัด
แต่บรรดาผู้ที่หวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดก

10 เพียงชั่วประเดี๋ยว คนชั่วก็จะสูญสิ้นไป
แม้ท่านจะมองหาเขาแต่จะไม่พบ
11 ส่วนคนที่ถ่อมสุภาพจะได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก
และชื่นชมกับสันติสุขอันยิ่งใหญ่

12 คนชั่ววางแผนปองร้ายผู้ชอบธรรม
และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่พวกเขา
13 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหัวเราะเยาะคนชั่ว
เพราะพระองค์ทรงทราบว่าวันเวลาของเขาใกล้จะมาถึงแล้ว

14 คนชั่วชักดาบและโก่งคันธนู
เพื่อโค่นล้มคนยากไร้และขัดสน
เพื่อเข่นฆ่าคนที่ดำเนินในทางเที่ยงธรรม
15 แต่ดาบของเขาเองจะเสียบทะลุหัวใจของเขาเอง
และธนูของเขาจะถูกหักทำลาย

16 สิ่งเล็กน้อยที่คนชอบธรรมมีอยู่
ก็ดีกว่าความมั่งคั่งของคนชั่วร้าย
17 เพราะอำนาจของคนชั่วจะถูกขจัดไป
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเชิดชูผู้ชอบธรรม

18 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตำหนิ
มรดกของพวกเขาจะยั่งยืนนิรันดร์
19 ในยามเกิดภัยพิบัติ พวกเขาจะไม่อับเฉา
ในยามกันดารอาหาร พวกเขาก็จะเริงร่าในความอุดมสมบูรณ์

20 ส่วนคนชั่วจะพินาศ
แม้ว่าศัตรูขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นเหมือนดอกไม้ในทุ่งหญ้า
พวกเขาก็จะสูญสิ้นไปเหมือนควัน

21 คนชั่วขอยืมแล้วไม่ใช้คืน
ส่วนคนชอบธรรมให้ด้วยใจกว้างขวาง
22 บรรดาผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพรจะได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดก
แต่บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสาปแช่งจะต้องถูกตัดออก

23 ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยทางของคนใด
ก็ทรงให้ย่างก้าวของคนนั้นมั่นคง
24 แม้เขาสะดุด เขาจะไม่ล้มลง
เพราะพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าค้ำชูเขาไว้

25 ข้าพเจ้าเคยเป็นหนุ่มฉกรรจ์ และเดี๋ยวนี้ชราแล้ว
แต่ยังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้ง
หรือลูกหลานของพวกเขาต้องขอทานเลี้ยงชีพ
26 พวกเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสมอและให้ยืมอย่างไม่ตระหนี่
ลูกหลานของพวกเขาก็ได้รับพร

27 จงละทิ้งความชั่วและทำความดี
แล้วท่านจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นสืบไปเป็นนิตย์
28 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักคนเที่ยงธรรม
และจะไม่ทอดทิ้งคนซื่อสัตย์ของพระองค์

พระองค์จะทรงปกป้องเขาตลอดไป
แต่พงศ์พันธุ์ของคนชั่วจะถูกตัดออก
29 คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดก
และจะอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดไป

30 ปากของผู้ชอบธรรมเปี่ยมด้วยสติปัญญา
และลิ้นของเขาพูดสิ่งที่ยุติธรรม
31 บทบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในใจของเขา
ย่างเท้าของเขาจะไม่พลาดพลั้ง

32 คนชั่วหมอบคอยคนชอบธรรม
ซุ่มดักเอาชีวิตของเขา
33 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงปล่อยพวกเขาให้อยู่ในกำมือของคนชั่ว
หรือให้คนชอบธรรมถูกตัดสินลงโทษเมื่อขึ้นศาล

34 จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า และดำเนินตามทางของพระองค์
พระองค์จะทรงเชิดชูท่านให้ได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดก
ท่านจะเห็นคนชั่วร้ายถูกทำลาย

35 ข้าพเจ้าเห็นคนชั่วร้ายอำมหิตเจริญรุ่งเรือง
ดั่งต้นไม้เขียวขจีในถิ่นฐานของมัน
36 แต่ไม่ช้าก็จากไปและดับสูญ
แม้ข้าพเจ้ามองหา ก็ไม่พบเขาอีกเลย

37 จงพิจารณาคนที่ไร้ที่ติ สังเกตดูคนเที่ยงธรรม
ผู้ใฝ่สันติจะมีอนาคต[a]
38 แต่บรรดาคนบาปทุกคนจะถูกทำลายไป
คนชั่วจะไม่มีอนาคต

39 ความรอดของคนชอบธรรมมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของพวกเขาในยามทุกข์ยาก
40 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเขาและทรงกอบกู้เขา
พระองค์จะทรงกอบกู้เขาจากคนชั่วและช่วยให้เขาปลอดภัย
เพราะพวกเขาลี้ภัยในพระองค์

Notas al pie

  1. 37:37 หรือลูกหลานเช่นเดียวกับข้อ 38

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 37

De gudløses straf og de gudfrygtiges fremtid

1En sang af David.[a]

At de onde synes at klare sig godt
    må ikke få dig til at misunde dem,
for der kommer en dag, hvor det hele er forbi,
    og de vil falme og visne som blomster.

Bestræb dig på at leve ærligt og sandt.
    Sæt din lid til Herren og gør det gode.
Så vil du opleve glæden fra Herren,
    og han vil give dig, hvad dit hjerte ønsker.

Din fremtid skal du lægge i Herrens hænder,
    stol på ham, så griber han ind.
Bliver du udsat for falske anklager,
    vil Herren selv bevise din uskyld.

Er der en synder, som klarer sig godt,
    skal du ikke blive sur over det.
Sæt dig stille i Herrens nærhed,
    vent tålmodigt, så griber han ind.

For selv om det ikke ser retfærdigt ud,
    skal du ikke fare op i vrede.
De onde får deres straf engang,
    men de, som adlyder Herren, har en lovende fremtid.

10 Glem ikke, at det snart er ude med de onde,
    går man ud og leder efter dem, finder man dem ikke.
11 Men de ydmyge har en fremtid i landet,
    de skal leve i fremgang og fred.

12 Hvorfor er de onde så fulde af had?
    De viger ikke tilbage for at angribe de uskyldige.
13 Men Herren ryster på hovedet ad dem,
    for han ved, at regnskabets time kommer.

14 Intet kan åbenbart standse deres ondskab,
    de griber sværdet og spænder buen.
De overfalder de svage og værgeløse
    og udrydder uskyldige mennesker.
15 Men sværdet skal ramme deres egne hjerter,
    og deres buer skal brækkes itu.

16 Jeg foretrækker gudsfrygt og nøjsomhed
    frem for at få del i forbryderes overflod,
17 for de onde vil uvægerligt få deres straf,
    men Herren velsigner de retsindige.

18 Kun de gudfrygtige har et håb for fremtiden,
    for Herren er hos dem og hjælper dem.
19 I vanskelige tider svigter han dem ikke,
    midt i hungersnøden sørger han for dem.

20 Lovløse mennesker vil få deres straf,
    for Herrens fjender vil ende i en ovn,
        de vil forgå i flammer og røg.

21 Medlidenhed og gavmildhed kendetegner de gudfrygtige,
    mens de gudløse låner uden at betale tilbage.
22 De, som Herren vedkender sig, får landet i eje,
    mens de, som han forkaster, bliver udryddet.

23 Når vi vælger Herrens vej,
    vil han lede vore skridt.
24 Når vi snubler, falder vi ikke,
    for han holder os i hånden.

25 Overalt hvor jeg har færdedes i mit lange liv,
    har jeg aldrig set de gudfrygtige ladt i stikken
        eller deres børn tigge om brød.
26 For de er gavmilde og låner ud med glæde,
    deres børn er til velsignelse for mange.

27 Pas på at holde dig fra det onde og gøre det gode,
    så vil du opleve fremgang og fred.
28 For Herren er god,
    han svigter aldrig dem, der tjener ham.
Han vil altid beskytte og hjælpe dem,
    men den gudløses slægt skal udryddes.
29 De gudfrygtige skal arve landet
    og bo der til evig tid.

30 Retsindige mennesker taler med visdom
    og handler ret.
31 Guds lov er skrevet i deres hjerter,
    derfor farer de aldrig vild.

32 Skurke lægger sig ofte i baghold
    og prøver at få ram på de uskyldige.
33 Men Herren svigter ikke dem, der stoler på ham,
    han får dem frikendt, hvis de stilles for retten.

34 Tålmodigt må du vente på Herren og vandre på hans vej.
    Så vil du få landet i eje.
        Du får lov at se de gudløses undergang.

35 Voldsmænd er store og stærke
    som mægtige knejsende træer.
36 Men går man senere forbi deres hus, er de væk.
    Det er forgæves at kigge efter dem.

37 Ydmyge og ærlige mennesker bør du lægge mærke til,
    for de, der skaber fred, har en lykkelig fremtid.
38 Men gudløse oprørere skal udryddes,
    de onde har ingen fremtid.
39 Herren beskytter dem, der adlyder ham,
    han redder dem ud af deres problemer.
40 Han hjælper dem og befrier dem,
    han redder dem fra de ondes angreb,
        for de søger tilflugt hos ham.

Notas al pie

  1. 37,1 Sangen er akrostisk, dvs. hvert afsnit begynder med et nyt bogstav i alfabetisk rækkefølge. I oversættelsen har vi udeladt de udanske bogstaver c, q, w, x, z, så rækkefølgen bliver a, b, d, e, f, g, h…