สดุดี 34 TNCV - 詩 篇 34 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 34

(บทประพันธ์ของดาวิด เมื่อพระองค์แสร้งทำเป็นบ้าต่อหน้าอาบีเมเลคซึ่งขับไล่ดาวิดไป)

1ข้าพเจ้าจะยกย่องเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา
ริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เสมอ
จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจะอวดอ้างองค์พระผู้เป็นเจ้า
ให้ผู้ทุกข์ลำเค็ญได้ยินแล้วยินดี
เชิญมาถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับข้าพเจ้า
ให้เราเทิดทูนพระนามของพระองค์กันเถิด

ข้าพเจ้าได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงตอบ
พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความหวาดกลัวทั้งปวง
บรรดาผู้ที่หวังพึ่งพระองค์ก็ผ่องใส
ใบหน้าของพวกเขาไม่เคยมีความอดสู
คนทุกข์ยากคนนี้ได้ร้องทูล และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังเขา
พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ร้อนทั้งปวง
ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งค่ายรายล้อมบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
และพระองค์ช่วยพวกเขาให้รอด

เชิญชิมดูแล้วจะรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดี
ความสุขมีแก่ผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์
ท่านวิสุทธิชนขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงยำเกรงพระองค์
เพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดสิ่งใด
10 ราชสีห์อาจจะอ่อนแรงและหิวโหย
แต่บรรดาผู้ที่แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยขาดสิ่งที่ดีเลย
11 บุตรทั้งหลายเอ๋ย มาฟังเถิด
เราจะสอนเจ้าให้รู้ถึงความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
12 ใครก็ตามในพวกเจ้าที่รักชีวิต
และปรารถนาวันคืนอันผาสุกยืนยาว
13 ก็จงรักษาลิ้นให้พ้นจากความชั่ว
รักษาริมฝีปากให้พ้นจากการพูดโกหก
14 จงหันจากความชั่วร้ายและทำความดี
จงใฝ่หาสันติภาพและมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มา

15 พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม
และพระกรรณของพระองค์ฟังคำร้องทูลของพวกเขา
16 พระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหันเข้าต่อต้านคนทำชั่ว
เพื่อทำลายอนุสรณ์ของพวกเขาจากแผ่นดินโลก

17 คนชอบธรรมร้องทูล และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังพวกเขา
พระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ร้อนทั้งปวง
18 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่หัวใจแตกสลาย
และทรงช่วยผู้ที่ท้อแท้สิ้นหวัง

19 คนชอบธรรมอาจเจอความทุกข์ร้อนหลายอย่าง
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เขาผ่านพ้นทุกอย่างไปได้
20 พระองค์ทรงปกป้องกระดูกของเขาทุกชิ้น
ไม่ให้ถูกหักสักชิ้นเดียว

21 ความชั่วจะประหัตประหารคนอธรรม
ศัตรูของคนชอบธรรมจะถูกลงโทษ
22 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่ผู้รับใช้ของพระองค์
ไม่มีสักคนที่ลี้ภัยในพระองค์จะถูกปรับโทษ

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 34

1( 大 卫 在 亚 比 米 勒 面 前 装 疯 , 被 他 赶 出 去 , 就 作 这 诗 。 ) 我 要 时 时 称 颂 耶 和 华 ; 赞 美 他 的 话 必 常 在 我 口 中 。

我 的 心 必 因 耶 和 华 夸 耀 ; 谦 卑 人 听 见 就 要 喜 乐 。

你 们 和 我 当 称 耶 和 华 为 大 , 一 同 高 举 他 的 名 。

我 曾 寻 求 耶 和 华 , 他 就 应 允 我 , 救 我 脱 离 了 一 切 的 恐 惧 。

凡 仰 望 他 的 , 便 有 光 荣 ; 他 们 的 脸 必 不 蒙 羞 。

我 这 困 苦 人 呼 求 , 耶 和 华 便 垂 听 , 救 我 脱 离 一 切 患 难 。

耶 和 华 的 使 者 在 敬 畏 他 的 人 四 围 安 营 , 搭 救 他 们 。

你 们 要 尝 尝 主 恩 的 滋 味 , 便 知 道 他 是 美 善 ; 投 靠 他 的 人 有 福 了 !

耶 和 华 的 圣 民 哪 , 你 们 当 敬 畏 他 , 因 敬 畏 他 的 一 无 所 缺 。

10 少 壮 狮 子 还 缺 食 忍 饿 , 但 寻 求 耶 和 华 的 甚 麽 好 处 都 不 缺 。

11 众 弟 子 啊 , 你 们 当 来 听 我 的 话 ! 我 要 将 敬 畏 耶 和 华 的 道 教 训 你 们 。

12 有 何 人 喜 好 存 活 , 爱 慕 长 寿 , 得 享 美 福 ,

13 就 要 禁 止 舌 头 不 出 恶 言 , 嘴 唇 不 说 诡 诈 的 话 。

14 要 离 恶 行 善 , 寻 求 和 睦 , 一 心 追 赶 。

15 耶 和 华 的 眼 目 看 顾 义 人 ; 他 的 耳 朵 听 他 们 的 呼 求 。

16 耶 和 华 向 行 恶 的 人 变 脸 , 要 从 世 上 除 灭 他 们 的 名 号 。

17 义 人 呼 求 , 耶 和 华 听 见 了 , 便 救 他 们 脱 离 一 切 患 难 。

18 耶 和 华 靠 近 伤 心 的 人 , 拯 救 灵 性 痛 悔 的 人 。

19 义 人 多 有 苦 难 , 但 耶 和 华 救 他 脱 离 这 一 切 ,

20 又 保 全 他 一 身 的 骨 头 , 连 一 根 也 不 折 断 。

21 恶 必 害 死 恶 人 ; 恨 恶 义 人 的 , 必 被 定 罪 。

22 耶 和 华 救 赎 他 仆 人 的 灵 魂 ; 凡 投 靠 他 的 , 必 不 致 定 罪 。