สดุดี 34 TNCV - Matej 34 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 34:1-22

สดุดี 3434 สดุดี 34 ในภาษาฮีบรู แต่ละข้อของสดุดีบทนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูเรียงตามลำดับ

(บทประพันธ์ของดาวิด เมื่อพระองค์แสร้งทำเป็นบ้าต่อหน้าอาบีเมเลคซึ่งขับไล่ดาวิดไป)

1ข้าพเจ้าจะยกย่องเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา

ริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เสมอ

2จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจะอวดอ้างองค์พระผู้เป็นเจ้า

ให้ผู้ทุกข์ลำเค็ญได้ยินแล้วยินดี

3เชิญมาถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับข้าพเจ้า

ให้เราเทิดทูนพระนามของพระองค์กันเถิด

4ข้าพเจ้าได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงตอบ

พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความหวาดกลัวทั้งปวง

5บรรดาผู้ที่หวังพึ่งพระองค์ก็ผ่องใส

ใบหน้าของพวกเขาไม่เคยมีความอดสู

6คนทุกข์ยากคนนี้ได้ร้องทูล และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังเขา

พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ร้อนทั้งปวง

7ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งค่ายรายล้อมบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์

และพระองค์ช่วยพวกเขาให้รอด

8เชิญชิมดูแล้วจะรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดี

ความสุขมีแก่ผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์

9ท่านวิสุทธิชนขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงยำเกรงพระองค์

เพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดสิ่งใด

10ราชสีห์อาจจะอ่อนแรงและหิวโหย

แต่บรรดาผู้ที่แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยขาดสิ่งที่ดีเลย

11บุตรทั้งหลายเอ๋ย มาฟังเถิด

เราจะสอนเจ้าให้รู้ถึงความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

12ใครก็ตามในพวกเจ้าที่รักชีวิต

และปรารถนาวันคืนอันผาสุกยืนยาว

13ก็จงรักษาลิ้นให้พ้นจากความชั่ว

รักษาริมฝีปากให้พ้นจากการพูดโกหก

14จงหันจากความชั่วร้ายและทำความดี

จงใฝ่หาสันติภาพและมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มา

15พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม

และพระกรรณของพระองค์ฟังคำร้องทูลของพวกเขา

16พระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหันเข้าต่อต้านคนทำชั่ว

เพื่อทำลายอนุสรณ์ของพวกเขาจากแผ่นดินโลก

17คนชอบธรรมร้องทูล และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังพวกเขา

พระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ร้อนทั้งปวง

18องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่หัวใจแตกสลาย

และทรงช่วยผู้ที่ท้อแท้สิ้นหวัง

19คนชอบธรรมอาจเจอความทุกข์ร้อนหลายอย่าง

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เขาผ่านพ้นทุกอย่างไปได้

20พระองค์ทรงปกป้องกระดูกของเขาทุกชิ้น

ไม่ให้ถูกหักสักชิ้นเดียว

21ความชั่วจะประหัตประหารคนอธรรม

ศัตรูของคนชอบธรรมจะถูกลงโทษ

22องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่ผู้รับใช้ของพระองค์

ไม่มีสักคนที่ลี้ภัยในพระองค์จะถูกปรับโทษ

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.