สดุดี 34 TNCV - Заб 34 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 34

(บทประพันธ์ของดาวิด เมื่อพระองค์แสร้งทำเป็นบ้าต่อหน้าอาบีเมเลคซึ่งขับไล่ดาวิดไป)

1ข้าพเจ้าจะยกย่องเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา
ริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เสมอ
จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจะอวดอ้างองค์พระผู้เป็นเจ้า
ให้ผู้ทุกข์ลำเค็ญได้ยินแล้วยินดี
เชิญมาถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับข้าพเจ้า
ให้เราเทิดทูนพระนามของพระองค์กันเถิด

ข้าพเจ้าได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงตอบ
พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความหวาดกลัวทั้งปวง
บรรดาผู้ที่หวังพึ่งพระองค์ก็ผ่องใส
ใบหน้าของพวกเขาไม่เคยมีความอดสู
คนทุกข์ยากคนนี้ได้ร้องทูล และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังเขา
พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ร้อนทั้งปวง
ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งค่ายรายล้อมบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
และพระองค์ช่วยพวกเขาให้รอด

เชิญชิมดูแล้วจะรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดี
ความสุขมีแก่ผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์
ท่านวิสุทธิชนขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงยำเกรงพระองค์
เพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดสิ่งใด
10 ราชสีห์อาจจะอ่อนแรงและหิวโหย
แต่บรรดาผู้ที่แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยขาดสิ่งที่ดีเลย
11 บุตรทั้งหลายเอ๋ย มาฟังเถิด
เราจะสอนเจ้าให้รู้ถึงความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
12 ใครก็ตามในพวกเจ้าที่รักชีวิต
และปรารถนาวันคืนอันผาสุกยืนยาว
13 ก็จงรักษาลิ้นให้พ้นจากความชั่ว
รักษาริมฝีปากให้พ้นจากการพูดโกหก
14 จงหันจากความชั่วร้ายและทำความดี
จงใฝ่หาสันติภาพและมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มา

15 พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม
และพระกรรณของพระองค์ฟังคำร้องทูลของพวกเขา
16 พระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหันเข้าต่อต้านคนทำชั่ว
เพื่อทำลายอนุสรณ์ของพวกเขาจากแผ่นดินโลก

17 คนชอบธรรมร้องทูล และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังพวกเขา
พระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ร้อนทั้งปวง
18 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่หัวใจแตกสลาย
และทรงช่วยผู้ที่ท้อแท้สิ้นหวัง

19 คนชอบธรรมอาจเจอความทุกข์ร้อนหลายอย่าง
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เขาผ่านพ้นทุกอย่างไปได้
20 พระองค์ทรงปกป้องกระดูกของเขาทุกชิ้น
ไม่ให้ถูกหักสักชิ้นเดียว

21 ความชั่วจะประหัตประหารคนอธรรม
ศัตรูของคนชอบธรรมจะถูกลงโทษ
22 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่ผู้รับใช้ของพระองค์
ไม่มีสักคนที่ลี้ภัยในพระองค์จะถูกปรับโทษ

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 34

Вечный, бейся с теми, кто бьётся со мной,
    сражайся с теми, кто сражается со мной!
Возьми щит и латы
    и приди мне на помощь.
Подними копьё и секиру
    на тех[a], кто меня преследует.
Скажи душе моей:
    «Я спасение твоё!»

Да постыдятся и посрамятся те,
    кто желает моей смерти.
Пусть с позором повернут назад
    замышляющие против меня зло.
Пусть станут они, как носимая ветром мякина,
    когда их погонит Ангел Вечного.
Да будет их путь тёмным и скользким,
    когда Ангел Вечного их преследует.
За то, что они мне раскинули сеть без причины
    и без повода вырыли яму,
пусть нежданно придёт к ним гибель –
    пусть опутает их сеть, что они раскинули,
    пусть падут они в яму на погибель себе.
А моя душа будет радоваться о Вечном,
    возликует о спасении от Него.
10 Я скажу от всего сердца:
    «Вечный, Кто подобен Тебе?
Ты избавляешь слабых от сильных,
    нищих и бедных от тех, кто их грабит».

11 Безжалостные свидетели поднялись против меня,
    чего не знаю, о том расспрашивают.
12 Они воздают мне злом за добро;
    душа моя осиротела.
13 Но когда они болели, я одевался в рубище
    и постом себя изнурял.
И когда молитва моя возвращалась ко мне без ответа,
14     я ходил, сокрушаясь,
    как по другу или по брату.
Голову я опускал в тоске,
    словно скорбя по матери.
15 А когда я спотыкался,
    то все они радовались
    и сходились против меня.
Негодяи, которых я не знал,
    чернили меня без устали.
16 Как безбожники, насмехались они непрестанно,
    скрежеща на меня зубами.
17 Владыка, сколько Ты будешь смотреть на это?
    Спаси меня от их злодейства,
    от этих львов спаси мою жизнь!
18 Я восславлю Тебя при большом собрании,
    средь бесчисленного народа восхвалю Тебя.

19 Да не торжествуют надо мною те,
    кто враждует со мной без повода.
Да не подмигивают насмешливо те,
    кто ненавидит меня безо всякой причины.
20 Не о мире они говорят,
    а слагают лживые обвинения против тех,
    кто миролюбив на земле.
21 Разевают на меня свои рты и говорят:
    «Ага, ага, мы видели всё своими глазами!»

22 Ты всё это видел, Вечный, не будь безмолвен;
    не удаляйся, Владыка, от меня.
23 Поднимись и встань на мою защиту,
    за дело моё, Бог мой и Владыка!
24 Оправдай меня по праведности Твоей, Вечный, мой Бог;
    не дай им торжествовать надо мной.
25 Пусть не думают: «Ага, всё так, как мы и хотели!» –
    и не скажут: «Мы его поглотили».

26 Пусть все, кто торжествует над моей бедой,
    постыдятся и посрамятся.
Пусть все, кто превозносится надо мной,
    облекутся в стыд и позор.
27 Пусть те, кто желает моей правоты,
    кричат от веселья и радости;
пусть всегда говорят: «Велик Вечный,
    желающий блага Своему рабу!»
28 И будет язык мой возвещать о праведности Твоей
    и славить Тебя каждый день.

Notas al pie

  1. Заб 34:3 Или: «и путь прегради тем».