สดุดี 34 TNCV - Psalm 34 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 34

(บทประพันธ์ของดาวิด เมื่อพระองค์แสร้งทำเป็นบ้าต่อหน้าอาบีเมเลคซึ่งขับไล่ดาวิดไป)

1ข้าพเจ้าจะยกย่องเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา
ริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เสมอ
จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจะอวดอ้างองค์พระผู้เป็นเจ้า
ให้ผู้ทุกข์ลำเค็ญได้ยินแล้วยินดี
เชิญมาถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับข้าพเจ้า
ให้เราเทิดทูนพระนามของพระองค์กันเถิด

ข้าพเจ้าได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงตอบ
พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความหวาดกลัวทั้งปวง
บรรดาผู้ที่หวังพึ่งพระองค์ก็ผ่องใส
ใบหน้าของพวกเขาไม่เคยมีความอดสู
คนทุกข์ยากคนนี้ได้ร้องทูล และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังเขา
พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ร้อนทั้งปวง
ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งค่ายรายล้อมบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
และพระองค์ช่วยพวกเขาให้รอด

เชิญชิมดูแล้วจะรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดี
ความสุขมีแก่ผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์
ท่านวิสุทธิชนขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงยำเกรงพระองค์
เพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดสิ่งใด
10 ราชสีห์อาจจะอ่อนแรงและหิวโหย
แต่บรรดาผู้ที่แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยขาดสิ่งที่ดีเลย
11 บุตรทั้งหลายเอ๋ย มาฟังเถิด
เราจะสอนเจ้าให้รู้ถึงความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
12 ใครก็ตามในพวกเจ้าที่รักชีวิต
และปรารถนาวันคืนอันผาสุกยืนยาว
13 ก็จงรักษาลิ้นให้พ้นจากความชั่ว
รักษาริมฝีปากให้พ้นจากการพูดโกหก
14 จงหันจากความชั่วร้ายและทำความดี
จงใฝ่หาสันติภาพและมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มา

15 พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม
และพระกรรณของพระองค์ฟังคำร้องทูลของพวกเขา
16 พระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหันเข้าต่อต้านคนทำชั่ว
เพื่อทำลายอนุสรณ์ของพวกเขาจากแผ่นดินโลก

17 คนชอบธรรมร้องทูล และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังพวกเขา
พระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ร้อนทั้งปวง
18 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่หัวใจแตกสลาย
และทรงช่วยผู้ที่ท้อแท้สิ้นหวัง

19 คนชอบธรรมอาจเจอความทุกข์ร้อนหลายอย่าง
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เขาผ่านพ้นทุกอย่างไปได้
20 พระองค์ทรงปกป้องกระดูกของเขาทุกชิ้น
ไม่ให้ถูกหักสักชิ้นเดียว

21 ความชั่วจะประหัตประหารคนอธรรม
ศัตรูของคนชอบธรรมจะถูกลงโทษ
22 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่ผู้รับใช้ของพระองค์
ไม่มีสักคนที่ลี้ภัยในพระองค์จะถูกปรับโทษ

Amplified Bible

Psalm 34

The Lord, a Provider and the One Who Rescues Me.

A Psalm of David; when he pretended to be insane before Abimelech, who drove him out, and he went away.

1I will bless the Lord at all times;
His praise shall continually be in my mouth.

My soul makes its boast in the Lord;
The humble and downtrodden will hear it and rejoice.

O [a]magnify the Lord with me,
And let us lift up His name together.


I sought the Lord [on the authority of His word], and He answered me,
And delivered me from all my fears.

They looked to Him and were radiant;
Their faces will never blush in shame or confusion.

This poor man cried, and the Lord heard him
And saved him from all his troubles.

The [b]angel of the Lord encamps around those who fear Him [with awe-inspired reverence and worship Him with obedience],
And He rescues [each of] them.


O taste and see that the Lord [our God] is good;
How blessed [fortunate, prosperous, and favored by God] is the man who takes refuge in Him.

O [reverently] fear the Lord, you His saints (believers, holy ones);
For to those who fear Him there is no want.
10 
The young lions lack [food] and grow hungry,
But they who seek the Lord will not lack any good thing.
11 
Come, you children, listen to me;
I will teach you to fear the Lord [with awe-inspired reverence and worship Him with obedience].
12 
Who is the man who desires life
And loves many days, that he may see good?
13 
Keep your tongue from evil
And your lips from speaking deceit.
14 
Turn away from evil and do good;
Seek peace and pursue it.

15 
The eyes of the Lord are toward the righteous [those with moral courage and spiritual integrity]
And His ears are open to their cry.
16 
The face of the Lord is against those who do evil,
To cut off the memory of them from the earth.
17 
When the righteous cry [for help], the Lord hears
And rescues them from all their distress and troubles.
18 
The Lord is near to the heartbroken
And He saves those who are crushed in spirit (contrite in heart, truly sorry for their sin).

19 
Many hardships and perplexing circumstances confront the righteous,
But the Lord rescues him from them all.
20 
He keeps all his bones;
Not one of them is broken.
21 
Evil will cause the death of the wicked,
And those who hate the righteous will be held guilty and will be condemned.
22 
The Lord redeems the soul of His servants,
And none of those who take refuge in Him will be condemned.

Notas al pie

  1. Psalm 34:3 The ancient rabbis applied this verse specifically to the saying of grace after a meal and instituted the practice of zimmum (“invitation”) as a religious duty for three or more men who had eaten together. They were to invite one another to say the blessing. One then said the blessing and the others were required to say “Amen” in voices no louder than that of the speaker of the blessing, based on the word together. It was also taught that all the participants in the blessing receive a reward from God.
  2. Psalm 34:7 See note Gen 16:7.