สดุดี 33 TNCV - Mateusza 33 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 33:1-22

สดุดี 33

1บรรดาผู้ชอบธรรมเอ๋ย จงร้องเพลงชื่นบานถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ควรแล้วที่ผู้ชอบธรรมจะสรรเสริญพระองค์

2จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเสียงพิณ

จงบรรเลงเพลงถวายพระองค์ด้วยพิณสิบสาย

3จงขับร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์

เล่นดนตรีอย่างชำนิชำนาญ และโห่ร้องอย่างชื่นชมยินดี

4เพราะพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกต้องและเป็นจริง

พระองค์ทรงซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่ทรงกระทำ

5องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม

แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความรักมั่นคงของพระองค์

6โดยพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า ฟ้าสวรรค์ก็อุบัติขึ้น

ดวงดาวทั้งปวงมีขึ้นโดยลมพระโอษฐ์ของพระองค์

7พระองค์ทรงรวบรวมห้วงสมุทรทั้งหลายไว้ด้วยกัน33:7 หรือทรงรวบรวมห้วงสมุทรทั้งหลายไว้ในไห

ทรงเก็บห้วงน้ำลึกไว้ในคลัง

8ให้ทั้งโลกเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้า

ให้คนทั้งโลกยำเกรงพระองค์

9เพราะพระองค์ตรัส โลกก็อุบัติขึ้น

พระองค์ทรงบัญชา มันก็คงอยู่

10องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำให้แผนการของประชาชาติทั้งหลายล้มเหลวไป

พระองค์ทรงทำให้เป้าหมายของพวกเขาสูญเปล่า

11แต่แผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้ายั่งยืนนิรันดร์

พระประสงค์ในพระทัยของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ

12ความสุขมีแก่ประชาชาติที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้า

คือประชากรซึ่งพระองค์ทรงเลือกเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

13องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์

และทรงเห็นมวลมนุษยชาติ

14จากที่ประทับ พระองค์ทรงจับตาดู

ทุกชีวิตในโลก

15พระองค์ผู้ทรงสร้างจิตใจของทุกคน

ผู้ทรงพิจารณาทุกสิ่งที่เขาทำ

16กษัตริย์ไม่ได้รอดชีวิตเพราะขนาดของกองทัพ

นักรบไม่ได้รอดชีวิตเพราะพละกำลังมากมายของตน

17หวังให้ม้าศึกช่วยกอบกู้ก็เปล่าประโยชน์

แม้มันแข็งแรงก็ไม่ได้ช่วยให้รอดปลอดภัย

18แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์

ผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์

19เพื่อจะทรงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากความตาย

และรักษาพวกเขาให้มีชีวิตอยู่ในคราวกันดารอาหาร

20เรารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวัง

พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่ของเรา

21จิตใจของเราชื่นชมยินดีในพระองค์

เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์

22ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย

ในเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายฝากความหวังไว้ในพระองค์

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.