สดุดี 33 TNCV - Заб 33 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 33

1บรรดาผู้ชอบธรรมเอ๋ย จงร้องเพลงชื่นบานถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ควรแล้วที่ผู้ชอบธรรมจะสรรเสริญพระองค์
จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเสียงพิณ
จงบรรเลงเพลงถวายพระองค์ด้วยพิณสิบสาย
จงขับร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์
เล่นดนตรีอย่างชำนิชำนาญ และโห่ร้องอย่างชื่นชมยินดี

เพราะพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกต้องและเป็นจริง
พระองค์ทรงซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่ทรงกระทำ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม
แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความรักมั่นคงของพระองค์

โดยพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า ฟ้าสวรรค์ก็อุบัติขึ้น
ดวงดาวทั้งปวงมีขึ้นโดยลมพระโอษฐ์ของพระองค์
พระองค์ทรงรวบรวมห้วงสมุทรทั้งหลายไว้ด้วยกัน[a]
ทรงเก็บห้วงน้ำลึกไว้ในคลัง
ให้ทั้งโลกเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้า
ให้คนทั้งโลกยำเกรงพระองค์
เพราะพระองค์ตรัส โลกก็อุบัติขึ้น
พระองค์ทรงบัญชา มันก็คงอยู่

10 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำให้แผนการของประชาชาติทั้งหลายล้มเหลวไป
พระองค์ทรงทำให้เป้าหมายของพวกเขาสูญเปล่า
11 แต่แผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้ายั่งยืนนิรันดร์
พระประสงค์ในพระทัยของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ

12 ความสุขมีแก่ประชาชาติที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้า
คือประชากรซึ่งพระองค์ทรงเลือกเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
13 องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์
และทรงเห็นมวลมนุษยชาติ
14 จากที่ประทับ พระองค์ทรงจับตาดู
ทุกชีวิตในโลก
15 พระองค์ผู้ทรงสร้างจิตใจของทุกคน
ผู้ทรงพิจารณาทุกสิ่งที่เขาทำ

16 กษัตริย์ไม่ได้รอดชีวิตเพราะขนาดของกองทัพ
นักรบไม่ได้รอดชีวิตเพราะพละกำลังมากมายของตน
17 หวังให้ม้าศึกช่วยกอบกู้ก็เปล่าประโยชน์
แม้มันแข็งแรงก็ไม่ได้ช่วยให้รอดปลอดภัย
18 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
ผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์
19 เพื่อจะทรงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากความตาย
และรักษาพวกเขาให้มีชีวิตอยู่ในคราวกันดารอาหาร

20 เรารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวัง
พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่ของเรา
21 จิตใจของเราชื่นชมยินดีในพระองค์
เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์
22 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
ในเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายฝากความหวังไว้ในพระองค์

Notas al pie

  1. 33:7 หรือทรงรวบรวมห้วงสมุทรทั้งหลายไว้ในไห

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 33

Песнь 33[a]

Песнь Довуда, когда он притворялся безумным перед Абималиком, был изгнан от него и удалился.[b]

Буду славить Вечного во всякое время;
    хвала Ему всегда на устах моих.
Душа моя будет хвалиться Вечным;
    пусть услышат кроткие и возвеселятся.
Славьте со мною Вечного;
    превознесём Его имя вместе!

Я искал Вечного, и Он мне ответил
    и от всех моих страхов меня избавил.
Кто обращал к Нему взор, сияет от радости;
    лица их не покроет стыд.
Этот бедняк воззвал, и Вечный услышал его
    и от всех напастей избавил его.
Ангел Вечного[c] встаёт на защиту вокруг боящихся Вечного,
    и избавляет их.

Вкусите и увидите, как благ Вечный!
    Благословен тот, кто уповает на Него.
10 Святой народ, бойся Вечного,
    ведь тот, кто боится Его, ни в чём не нуждается.
11 Бывает, что даже молодые львы бедствуют и голодают,
    а ищущие Вечного не имеют нужды ни в каком благе.

12 Придите, дети, послушайте меня;
    я научу вас страху перед Вечным.
13 Кто хочет радоваться жизни
    и желает увидеть много добрых дней,
14 пусть удержит свой язык от зла
    и свои уста от коварных речей.
15 Удаляйся от зла и твори добро;
    ищи мира и стремись к нему.

16 Глаза Вечного обращены на праведных,
    и уши Его открыты для их мольбы,
17 но гнев Вечного на тех, кто делает зло,
    чтобы истребить память о них на земле.
18 Взывают праведные, и Вечный их слышит
    и от всех скорбей их избавляет.
19 Близок Вечный к сокрушённым сердцем,
    Он спасает смиренных духом.
20 Много скорбей у праведного,
    но от всех их избавляет его Вечный.
21 Он все его кости хранит,
    ни одна из них не будет переломлена.[d]
22 Зло погубит нечестивого;
    ненавидящие праведного будут осуждены.
23 Вечный спасает жизнь Своих рабов,
    и никто из надеющихся на Него не будет осуждён.

Песнь 34

Песнь Довуда.

Notas al pie

  1. Заб 33:1 Песнь 33: В оригинале эта песнь написана в форме акростиха: каждый стих начинается с очередной буквы еврейского алфавита.
  2. Заб 33:1 Ср. 1 Цар. 21:10–22:1.
  3. Заб 33:8 Ангел Вечного – этот особенный ангел отождествляется с Самим Вечным. Многие толкователи видят в Нём явления Исо Масеха до Его воплощения. То же в 35:5, 6.
  4. Заб 33:21 Эти слова также являются пророчеством об Исо Масехе (см. Ин. 19:32, 33, 36).