สดุดี 32 TNCV - Mateusza 32 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 32:1-11

สดุดี 32

(มัสคิล32:0 หัวเรื่องสดุดี 32 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรีบทหนึ่งของดาวิด)

1ความสุขมีแก่ผู้ที่

การล่วงละเมิดของเขาได้รับการอภัย

ผู้ที่บาปของเขาได้รับการกลบเกลื่อน

2ความสุขมีแก่ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปของเขา

ผู้ซึ่งจิตวิญญาณไม่มีเล่ห์เพทุบาย

3เมื่อข้าพระองค์นิ่งเงียบอยู่

กระดูกของข้าพระองค์ก็สึกกร่อนไป

โดยการคร่ำครวญวันยังค่ำ

4เพราะทั้งวันทั้งคืน

พระหัตถ์ของพระองค์วางอยู่เหนือข้าพระองค์อย่างหนักหน่วง

พละกำลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไป

เหมือนอยู่ในฤดูร้อนที่แผดเผา

เสลาห์

5แล้วข้าพระองค์สารภาพบาปต่อพระองค์

และไม่ปิดซ่อนความชั่วช้าไว้

ข้าพระองค์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะสารภาพ

การล่วงละเมิดทั้งปวงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า”

และพระองค์ก็ทรงอภัย

ความผิดบาปของข้าพระองค์

เสลาห์

6ฉะนั้นผู้ที่ซื่อสัตย์ทุกคนจงอธิษฐานต่อพระองค์

ในขณะที่ยังมีโอกาสพบพระองค์ได้

และเมื่อกระแสน้ำหลากโถมซัดเข้ามา

น้ำนั้นก็จะไม่แผ้วพานเขาเลย

7พระองค์ทรงเป็นที่หลบภัยของข้าพระองค์

พระองค์ทรงคุ้มครองข้าพระองค์จากความยากลำบาก

และทรงโอบล้อมข้าพระองค์ด้วยบทเพลงแห่งการช่วยกู้

เสลาห์

8เราจะสอนและชี้แนะทางที่เจ้าควรเดินไป

เราจะให้คำปรึกษาและเฝ้าดูเจ้า

9อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อ

ที่ปราศจากความเข้าใจ

ซึ่งจะต้องใช้สายรั้งบังเหียนบังคับควบคุม

มิฉะนั้นจะไม่ยอมมาด้วย

10คนชั่วร้ายนั้นเผชิญกับวิบัติมากมาย

แต่ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้า

โอบล้อมบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์

11ท่านผู้ชอบธรรมเอ๋ย จงชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ท่านทั้งปวงผู้มีจิตใจเที่ยงตรง จงร้องเพลงเถิด

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.