สดุดี 32 TNCV - Псалтирь 32 NRT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 32

(มัสคิล[a]บทหนึ่งของดาวิด)

1ความสุขมีแก่ผู้ที่
การล่วงละเมิดของเขาได้รับการอภัย
ผู้ที่บาปของเขาได้รับการกลบเกลื่อน
ความสุขมีแก่ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปของเขา
ผู้ซึ่งจิตวิญญาณไม่มีเล่ห์เพทุบาย

เมื่อข้าพระองค์นิ่งเงียบอยู่
กระดูกของข้าพระองค์ก็สึกกร่อนไป
โดยการคร่ำครวญวันยังค่ำ
เพราะทั้งวันทั้งคืน
พระหัตถ์ของพระองค์วางอยู่เหนือข้าพระองค์อย่างหนักหน่วง
พละกำลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไป
เหมือนอยู่ในฤดูร้อนที่แผดเผา
เสลาห์

แล้วข้าพระองค์สารภาพบาปต่อพระองค์
และไม่ปิดซ่อนความชั่วช้าไว้
ข้าพระองค์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะสารภาพ
การล่วงละเมิดทั้งปวงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า”
และพระองค์ก็ทรงอภัย
ความผิดบาปของข้าพระองค์
เสลาห์

ฉะนั้นผู้ที่ซื่อสัตย์ทุกคนจงอธิษฐานต่อพระองค์
ในขณะที่ยังมีโอกาสพบพระองค์ได้
และเมื่อกระแสน้ำหลากโถมซัดเข้ามา
น้ำนั้นก็จะไม่แผ้วพานเขาเลย
พระองค์ทรงเป็นที่หลบภัยของข้าพระองค์
พระองค์ทรงคุ้มครองข้าพระองค์จากความยากลำบาก
และทรงโอบล้อมข้าพระองค์ด้วยบทเพลงแห่งการช่วยกู้
เสลาห์

เราจะสอนและชี้แนะทางที่เจ้าควรเดินไป
เราจะให้คำปรึกษาและเฝ้าดูเจ้า
อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อ
ที่ปราศจากความเข้าใจ
ซึ่งจะต้องใช้สายรั้งบังเหียนบังคับควบคุม
มิฉะนั้นจะไม่ยอมมาด้วย
10 คนชั่วร้ายนั้นเผชิญกับวิบัติมากมาย
แต่ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
โอบล้อมบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์

11 ท่านผู้ชอบธรรมเอ๋ย จงชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ท่านทั้งปวงผู้มีจิตใจเที่ยงตรง จงร้องเพลงเถิด

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 32 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี

New Russian Translation

Psalms 32

Псалом 32

1Радуйтесь, праведные, о Господе!

Честным подобает Его хвалить.

2Под арфу хвалите Господа,

играйте Ему на лире десятиструнной!

3Пойте Ему новую песнь;

играйте искусно, от радости восклицая!

4Ведь слово Господне право

и все дела Его верны.

5Господь любит праведность и справедливость.

Милости Господней полна земля.

6Словом Господним сотворены небеса,

повелением[a] из уст Его – звездное воинство.

7Он воды морей собрал, как в сосуд[b],

положил пучины в хранилища.

8Пусть боится Господа вся земля;

пусть трепещут пред Ним все жители мира,

9потому что Он сказал – и стало,

Он повелел – и явилось.

10Господь разрушает советы людей

и уничтожает замыслы народов.

11Но Господень совет пребудет вовек,

замыслы сердца Его – из поколения в поколение.

12Блажен народ, для кого Господь – Бог,

народ, который Он избрал Себе в наследие.

13Господь взирает с небес

и видит весь род человеческий.

14Он смотрит со Своего престола

на всех, кто живет на земле, –

15Он, Кто создал все их сердца

и вникает во все, что они творят.

16Не спасет царя огромное войско;

не спасет воина великая сила.

17Ненадежен конь для спасения:

не спасет он своею мощью.

18Но глаза Господни обращены на тех, кто Его боится,

кто надеется на Его милость,

19чтобы от смерти их спасти

и прокормить во время голода.

20Уповает на Господа наша душа,

Он нам помощь и щит.

21В нем ликуют наши сердца,

ведь мы уповаем на святое имя Его.

22Да будет милость Твоя с нами, Господи,

ведь мы на Тебя надеемся.

Notas al pie

  1. 32:6 Букв.: «дыханием».
  2. 32:7 Или: «словно груды».