สดุดี 32 TNCV - Nnwom 32 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 32

(มัสคิล[a]บทหนึ่งของดาวิด)

1ความสุขมีแก่ผู้ที่
การล่วงละเมิดของเขาได้รับการอภัย
ผู้ที่บาปของเขาได้รับการกลบเกลื่อน
ความสุขมีแก่ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปของเขา
ผู้ซึ่งจิตวิญญาณไม่มีเล่ห์เพทุบาย

เมื่อข้าพระองค์นิ่งเงียบอยู่
กระดูกของข้าพระองค์ก็สึกกร่อนไป
โดยการคร่ำครวญวันยังค่ำ
เพราะทั้งวันทั้งคืน
พระหัตถ์ของพระองค์วางอยู่เหนือข้าพระองค์อย่างหนักหน่วง
พละกำลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไป
เหมือนอยู่ในฤดูร้อนที่แผดเผา
เสลาห์

แล้วข้าพระองค์สารภาพบาปต่อพระองค์
และไม่ปิดซ่อนความชั่วช้าไว้
ข้าพระองค์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะสารภาพ
การล่วงละเมิดทั้งปวงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า”
และพระองค์ก็ทรงอภัย
ความผิดบาปของข้าพระองค์
เสลาห์

ฉะนั้นผู้ที่ซื่อสัตย์ทุกคนจงอธิษฐานต่อพระองค์
ในขณะที่ยังมีโอกาสพบพระองค์ได้
และเมื่อกระแสน้ำหลากโถมซัดเข้ามา
น้ำนั้นก็จะไม่แผ้วพานเขาเลย
พระองค์ทรงเป็นที่หลบภัยของข้าพระองค์
พระองค์ทรงคุ้มครองข้าพระองค์จากความยากลำบาก
และทรงโอบล้อมข้าพระองค์ด้วยบทเพลงแห่งการช่วยกู้
เสลาห์

เราจะสอนและชี้แนะทางที่เจ้าควรเดินไป
เราจะให้คำปรึกษาและเฝ้าดูเจ้า
อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อ
ที่ปราศจากความเข้าใจ
ซึ่งจะต้องใช้สายรั้งบังเหียนบังคับควบคุม
มิฉะนั้นจะไม่ยอมมาด้วย
10 คนชั่วร้ายนั้นเผชิญกับวิบัติมากมาย
แต่ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
โอบล้อมบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์

11 ท่านผู้ชอบธรรมเอ๋ย จงชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ท่านทั้งปวงผู้มีจิตใจเที่ยงตรง จงร้องเพลงเถิด

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 32 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี

Nkwa Asem

Nnwom 32

Bɔne fafiri

1Nhyira nka wɔn a wɔde wɔn bɔne firi wɔn, na wogyaa wɔn bɔne mu ma ɛka. Nhyira nka nea Awurade nka se wayɛ bɔne bi na ɔde ne ho wɔ nnaadaa nyinaa mu.

Bere a manka me bɔne no, ɛma mebrɛe me su mu da no nyinaa. Wotwee m’aso awia ne anadwo, Awurade; m’ahoɔden so tewee koraa sɛ nea ɔhyew ka fonwini a owia ahye no. Awia ne anadwo, wotwee m’aso, Awurade; m’ahoɔden sae koraa te sɛ fonwini a owia ahye no. Afei mekaa me bɔne kyerɛɛ wo. Mamfa bɔne a mayɛ ansie. Meyɛɛ m’adwene sɛ mɛka akyerɛ wo, na wode ne nyinaa kyɛɛ me.

Enti ɛsɛ sɛ wɔn a wodi wo nokware no su frɛ wo ahohia mu. Sɛ ɔhaw ntoatoaso ba wɔn ba a, ɛrenka wɔn.

Wone me guankɔbea; wubegye me afi ɔhaw mu. Meto wo nkwagye ho dwom dennen efisɛ, wobɔ me ho ban. Awurade se, “Mɛkyerɛ wo ɔkwan a ɛsɛ sɛ wofa so; metu wo fo. Monnyɛ sɛ ɔpɔnkɔ anaa afurumpɔnkɔ a wonnim hwee nti, wɔnam nnareka ne hama so kyerɛ no kwan ma ɔbrɛ ne ho ase no.”

10 Ɔdebɔneyɛfo behu amane, nanso wɔn a wɔde wɔn ho to Awurade so no benya ogye afi ne daa dɔ mu. 11 Mo a moyɛ atreneefo no, momma mo ani nnye na munni ahurusi wɔ nea Awurade ayɛ no ho. Mo a mutie no, monteɛm nni ahurusi!