สดุดี 32 TNCV - Заб 32 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 32

(มัสคิล[a]บทหนึ่งของดาวิด)

1ความสุขมีแก่ผู้ที่
การล่วงละเมิดของเขาได้รับการอภัย
ผู้ที่บาปของเขาได้รับการกลบเกลื่อน
ความสุขมีแก่ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปของเขา
ผู้ซึ่งจิตวิญญาณไม่มีเล่ห์เพทุบาย

เมื่อข้าพระองค์นิ่งเงียบอยู่
กระดูกของข้าพระองค์ก็สึกกร่อนไป
โดยการคร่ำครวญวันยังค่ำ
เพราะทั้งวันทั้งคืน
พระหัตถ์ของพระองค์วางอยู่เหนือข้าพระองค์อย่างหนักหน่วง
พละกำลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไป
เหมือนอยู่ในฤดูร้อนที่แผดเผา
เสลาห์

แล้วข้าพระองค์สารภาพบาปต่อพระองค์
และไม่ปิดซ่อนความชั่วช้าไว้
ข้าพระองค์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะสารภาพ
การล่วงละเมิดทั้งปวงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า”
และพระองค์ก็ทรงอภัย
ความผิดบาปของข้าพระองค์
เสลาห์

ฉะนั้นผู้ที่ซื่อสัตย์ทุกคนจงอธิษฐานต่อพระองค์
ในขณะที่ยังมีโอกาสพบพระองค์ได้
และเมื่อกระแสน้ำหลากโถมซัดเข้ามา
น้ำนั้นก็จะไม่แผ้วพานเขาเลย
พระองค์ทรงเป็นที่หลบภัยของข้าพระองค์
พระองค์ทรงคุ้มครองข้าพระองค์จากความยากลำบาก
และทรงโอบล้อมข้าพระองค์ด้วยบทเพลงแห่งการช่วยกู้
เสลาห์

เราจะสอนและชี้แนะทางที่เจ้าควรเดินไป
เราจะให้คำปรึกษาและเฝ้าดูเจ้า
อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อ
ที่ปราศจากความเข้าใจ
ซึ่งจะต้องใช้สายรั้งบังเหียนบังคับควบคุม
มิฉะนั้นจะไม่ยอมมาด้วย
10 คนชั่วร้ายนั้นเผชิญกับวิบัติมากมาย
แต่ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
โอบล้อมบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์

11 ท่านผู้ชอบธรรมเอ๋ย จงชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ท่านทั้งปวงผู้มีจิตใจเที่ยงตรง จงร้องเพลงเถิด

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 32 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 32

Песнь 32

Радуйтесь, праведные, о Вечном!
    Честным подобает Его хвалить.
Под звуки арфы хвалите Вечного,
    играйте Ему на лире десятиструнной!
Пойте Ему новую песнь;
    играйте искусно, восклицая от радости!

Ведь Вечный выполняет Свои обещания;
    Он верен во всём, что делает.
Вечный любит праведность и справедливость;
    Его любовью полна земля.
Словом Вечного сотворены небеса,
    повелением из уст Его – звёздное воинство.
Он воды морей собрал, как в сосуд[a],
    положил пучины в хранилища.
Пусть боится Вечного вся земля;
    пусть трепещут пред Ним все жители мира,
потому что Он сказал – и стало,
    Он повелел – и явилось.

10 Вечный разрушает советы людей
    и уничтожает замыслы народов.
11 Но советы Вечного пребудут вовек,
    замыслы сердца Его – из поколения в поколение.

12 Благословен народ, для которого Вечный – Бог,
    народ, что Он избрал Себе в наследие.
13 Взирает Вечный с небес
    и видит весь род человеческий.
14 Он смотрит со Своего престола
    на всех, кто живёт на земле, –
15 Он, Кто создал их сердца
    и вникает во всё, что они творят.

16 Не спасёт царя огромное войско;
    не спасёт воина великая сила.
17 Ненадёжен конь для спасения:
    не спасёт он своею мощью.
18 Но глаза Вечного обращены на тех, кто Его боится,
    кто надеется на Его милость,
19 чтобы от смерти их спасти
    и прокормить во время голода.

20 Мы надеемся на Вечного;
    Он нам помощь и щит.
21 В нём ликуют наши сердца,
    ведь мы уповаем на святое имя Его.
22 Да будет любовь Твоя с нами, Вечный,
    ведь мы на Тебя надеемся.

Notas al pie

  1. Заб 32:7 Или: «словно груды».