สดุดี 30 TNCV - Mateusza 30 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 30:1-12

สดุดี 30

(บทสดุดีของดาวิด บทเพลงสำหรับพิธีถวายพระวิหาร30:0 หัวเรื่องสดุดี 30 หรือ พระราชวัง)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะเทิดทูนพระองค์

เพราะพระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ขึ้นมาจากห้วงลึก

และไม่ทรงยอมให้ศัตรูกระหยิ่มยิ้มย่องเหนือข้าพระองค์

2ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์

ข้าพระองค์ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์

และพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หาย

3ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ ขึ้นมาจากหลุมฝังศพ

พระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์ไว้ไม่ให้ลงไปยังแดนผู้ตาย

4ท่านทั้งหลายผู้เป็นประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงร้องเพลงถวายแด่พระองค์เถิด

จงสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์

5เพราะพระพิโรธของพระองค์คงอยู่เพียงชั่วครู่

แต่ความโปรดปรานของพระองค์คงอยู่ชั่วชีวิต

การร่ำไห้อาจคงอยู่ชั่วข้ามคืน

แต่ความชื่นชมยินดีจะมาในเวลาเช้า

6เมื่อข้าพเจ้ารู้สึกมั่นคงปลอดภัย ข้าพเจ้ากล่าวว่า

“เราจะไม่มีวันคลอนแคลนเลย”

7ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อพระองค์ทรงโปรดปรานข้าพระองค์

ก็ทรงกระทำให้ข้าพระองค์มั่นคงดั่งภูผา30:7 หรือดั่งแดนเทือกเขา

แต่เมื่อพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์

ข้าพระองค์ก็ท้อแท้

8ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์

ร้องทูลขอความเมตตากรุณาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

9“จะมีประโยชน์อะไรหากข้าพระองค์ถูกทำให้นิ่งเงียบ?

จะมีประโยชน์อะไรหากข้าพระองค์ลงหลุมไป?

ธุลีดินจะสรรเสริญพระองค์หรือ?

มันจะป่าวประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์หรือ?

10ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสดับฟังและเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิด

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์”

11พระองค์ทรงเปลี่ยนการคร่ำครวญของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นการเต้นรำ

พระองค์ทรงถอดชุดผ้ากระสอบสำหรับไว้ทุกข์ของข้าพเจ้าออก และสวมความชื่นบานให้แทน

12เพื่อจิตใจของข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์และจะไม่นิ่งเงียบ

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์เป็นนิตย์

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.