สดุดี 3 TNCV - Mateusza 3 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 3:1-8

สดุดี 3

(บทสดุดีของดาวิด เมื่อหนีจากอับซาโลมราชโอรส)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ศัตรูของข้าพระองค์มีมากเหลือเกิน!

ผู้ที่ลุกขึ้นต่อต้านข้าพระองค์ก็มีมากมายนัก!

2หลายคนกล่าวถึงข้าพระองค์ว่า

“พระเจ้าจะไม่ทรงช่วยกู้เขา”

เสลาห์3:2 อ่านว่า เส-ลา ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน อาจจะเป็นศัพท์ทางดนตรี ปรากฏบ่อยๆ ในพระธรรมสดุดี

3ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมข้าพระองค์ไว้

องค์ผู้ทรงเกียรติสิริของข้าพระองค์ ผู้ทรงเชิดชูข้าพระองค์ไว้ 4ข้าพเจ้าร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าจากภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

เสลาห์

5ข้าพเจ้าเอนกายลงและหลับไป

ข้าพเจ้าตื่นขึ้นอีกเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำจุนข้าพเจ้า

6ข้าพเจ้าจะไม่กลัวศัตรูนับหมื่น

ที่รุมล้อมข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน

7ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงลุกขึ้น!

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์! โปรดทรงช่วยกู้ข้าพระองค์

ขอทรงตบหน้าศัตรูทุกคนของข้าพระองค์

ขอทรงเลาะฟันของเหล่าคนชั่ว

8การช่วยกู้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

ขอพระพรของพระองค์มีแก่เหล่าประชากรของพระองค์เถิด

เสลาห์

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.