สดุดี 3 TNCV - Psalm 3 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 3

(บทสดุดีของดาวิด เมื่อหนีจากอับซาโลมราชโอรส)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ศัตรูของข้าพระองค์มีมากเหลือเกิน!
ผู้ที่ลุกขึ้นต่อต้านข้าพระองค์ก็มีมากมายนัก!
หลายคนกล่าวถึงข้าพระองค์ว่า
“พระเจ้าจะไม่ทรงช่วยกู้เขา”
เสลาห์[a]

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมข้าพระองค์ไว้
องค์ผู้ทรงเกียรติสิริของข้าพระองค์ ผู้ทรงเชิดชูข้าพระองค์ไว้ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าจากภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
เสลาห์

ข้าพเจ้าเอนกายลงและหลับไป
ข้าพเจ้าตื่นขึ้นอีกเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำจุนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะไม่กลัวศัตรูนับหมื่น
ที่รุมล้อมข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงลุกขึ้น!
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์! โปรดทรงช่วยกู้ข้าพระองค์
ขอทรงตบหน้าศัตรูทุกคนของข้าพระองค์
ขอทรงเลาะฟันของเหล่าคนชั่ว

การช่วยกู้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอพระพรของพระองค์มีแก่เหล่าประชากรของพระองค์เถิด
เสลาห์

Notas al pie

 1. 3:2 อ่านว่า เส-ลา ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน อาจจะเป็นศัพท์ทางดนตรี ปรากฏบ่อยๆ ในพระธรรมสดุดี

New American Standard Bible

Psalm 3

Morning Prayer of Trust in God.

A Psalm of David, when [a]he fled from Absalom his son.

1O Lord, how my adversaries have increased!
Many are rising up against me.
Many are saying [b]of my soul,
“There is no [c]deliverance for him in God.” [d]Selah.

But You, O Lord, are a shield about me,
My glory, and the One who lifts my head.
I was crying to the Lord with my voice,
And He answered me from His holy [e]mountain. Selah.
[f]I lay down and slept;
I awoke, for the Lord sustains me.
I will not be afraid of ten thousands of people
Who have set themselves against me round about.

Arise, O Lord; save me, O my God!
For You [g]have smitten all my enemies on the [h]cheek;
You [i]have shattered the teeth of the wicked.
[j]Salvation belongs to the Lord;
Your blessing [k]be upon Your people! Selah.

Notas al pie

 1. Psalm 3:1 2 Sam 15:13-17, 29
 2. Psalm 3:2 Or to
 3. Psalm 3:2 Or salvation
 4. Psalm 3:2 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 5. Psalm 3:4 Or hill
 6. Psalm 3:5 Or As for me, I
 7. Psalm 3:7 Or smite
 8. Psalm 3:7 Or jaw
 9. Psalm 3:7 Or shatter
 10. Psalm 3:8 Or Deliverance
 11. Psalm 3:8 Or is