สดุดี 3 TNCV - Nnwom 3 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 3

(บทสดุดีของดาวิด เมื่อหนีจากอับซาโลมราชโอรส)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ศัตรูของข้าพระองค์มีมากเหลือเกิน!
ผู้ที่ลุกขึ้นต่อต้านข้าพระองค์ก็มีมากมายนัก!
หลายคนกล่าวถึงข้าพระองค์ว่า
“พระเจ้าจะไม่ทรงช่วยกู้เขา”
เสลาห์[a]

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมข้าพระองค์ไว้
องค์ผู้ทรงเกียรติสิริของข้าพระองค์ ผู้ทรงเชิดชูข้าพระองค์ไว้ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าจากภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
เสลาห์

ข้าพเจ้าเอนกายลงและหลับไป
ข้าพเจ้าตื่นขึ้นอีกเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำจุนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะไม่กลัวศัตรูนับหมื่น
ที่รุมล้อมข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงลุกขึ้น!
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์! โปรดทรงช่วยกู้ข้าพระองค์
ขอทรงตบหน้าศัตรูทุกคนของข้าพระองค์
ขอทรงเลาะฟันของเหล่าคนชั่ว

การช่วยกู้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอพระพรของพระองค์มีแก่เหล่าประชากรของพระองค์เถิด
เสลาห์

Notas al pie

  1. 3:2 อ่านว่า เส-ลา ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน อาจจะเป็นศัพท์ทางดนตรี ปรากฏบ่อยๆ ในพระธรรมสดุดี

Nkwa Asem

Nnwom 3

Ahohia bere mu anɔpa mpae

1O Awurade, nnipa bebree tia me. Nnipa pii pɛ sɛ wɔhaw me. Mewɔ atamfo bebree. Bebree no ara ka se Onyankopɔn remmoa me da. Nanso, Awurade, wone me kyɛm, m’anuonyam ne m’anidaso. Wo nko ara na wubetumi apagyaw me ti a masi no ase aniwu mu no.

Misu mefrɛɛ Awurade, na ɔtee me nka wɔ n’asɔredan a ɛwɔ Yerusalem no mu. Metɔ hɔ da, na anadwo no nyinaa, Awurade bɔ me ho ban ma minyan asomdwoe mu.

Ɛwom sɛ mprempren atamfo ɔpedu atwa me ho ahyia de, nanso minsuro. Mesu mafrɛ no se, “Sɔre, O Awurade! Gye me nkwa, o me Nyankopɔn!” Na bobɔ m’atamfo nyinaa abogye. Na bubu nnebɔneyɛfo se.

Efisɛ, nkwagye fi Onyankopɔn. Na ohyira ne nkurɔfo nyinaa.