สดุดี 3 TNCV - 詩 篇 3 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 3

(บทสดุดีของดาวิด เมื่อหนีจากอับซาโลมราชโอรส)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ศัตรูของข้าพระองค์มีมากเหลือเกิน!
ผู้ที่ลุกขึ้นต่อต้านข้าพระองค์ก็มีมากมายนัก!
หลายคนกล่าวถึงข้าพระองค์ว่า
“พระเจ้าจะไม่ทรงช่วยกู้เขา”
เสลาห์[a]

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมข้าพระองค์ไว้
องค์ผู้ทรงเกียรติสิริของข้าพระองค์ ผู้ทรงเชิดชูข้าพระองค์ไว้ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าจากภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
เสลาห์

ข้าพเจ้าเอนกายลงและหลับไป
ข้าพเจ้าตื่นขึ้นอีกเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำจุนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะไม่กลัวศัตรูนับหมื่น
ที่รุมล้อมข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงลุกขึ้น!
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์! โปรดทรงช่วยกู้ข้าพระองค์
ขอทรงตบหน้าศัตรูทุกคนของข้าพระองค์
ขอทรงเลาะฟันของเหล่าคนชั่ว

การช่วยกู้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอพระพรของพระองค์มีแก่เหล่าประชากรของพระองค์เถิด
เสลาห์

Notas al pie

  1. 3:2 อ่านว่า เส-ลา ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน อาจจะเป็นศัพท์ทางดนตรี ปรากฏบ่อยๆ ในพระธรรมสดุดี

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 3

1( 大 卫 逃 避 他 儿 子 押 沙 龙 的 时 候 作 的 诗 。 ) 耶 和 华 啊 , 我 的 敌 人 何 其 加 增 ; 有 许 多 人 起 来 攻 击 我 。

有 许 多 人 议 论 我 说 : 他 得 不 着 神 的 帮 助 。 ( 细 拉 )

但 你 ─ 耶 和 华 是 我 四 围 的 盾 牌 , 是 我 的 荣 耀 , 又 是 叫 我 抬 起 头 来 的 。

我 用 我 的 声 音 求 告 耶 和 华 , 他 就 从 他 的 圣 山 上 应 允 我 。 ( 细 拉 )

我 躺 下 睡 觉 , 我 醒 着 , 耶 和 华 都 保 佑 我 。

虽 有 成 万 的 百 姓 来 周 围 攻 击 我 , 我 也 不 怕 。

耶 和 华 啊 , 求 你 起 来 ! 我 的 神 啊 , 求 你 救 我 ! 因 为 你 打 了 我 一 切 仇 敌 的 腮 骨 , 敲 碎 了 恶 人 的 牙 齿 。

救 恩 属 乎 耶 和 华 ; 愿 你 赐 福 给 你 的 百 姓 。 ( 细 拉 )