สดุดี 3 TNCV - Заб 3 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 3

(บทสดุดีของดาวิด เมื่อหนีจากอับซาโลมราชโอรส)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ศัตรูของข้าพระองค์มีมากเหลือเกิน!
ผู้ที่ลุกขึ้นต่อต้านข้าพระองค์ก็มีมากมายนัก!
หลายคนกล่าวถึงข้าพระองค์ว่า
“พระเจ้าจะไม่ทรงช่วยกู้เขา”
เสลาห์[a]

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมข้าพระองค์ไว้
องค์ผู้ทรงเกียรติสิริของข้าพระองค์ ผู้ทรงเชิดชูข้าพระองค์ไว้ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าจากภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
เสลาห์

ข้าพเจ้าเอนกายลงและหลับไป
ข้าพเจ้าตื่นขึ้นอีกเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำจุนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะไม่กลัวศัตรูนับหมื่น
ที่รุมล้อมข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงลุกขึ้น!
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์! โปรดทรงช่วยกู้ข้าพระองค์
ขอทรงตบหน้าศัตรูทุกคนของข้าพระองค์
ขอทรงเลาะฟันของเหล่าคนชั่ว

การช่วยกู้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอพระพรของพระองค์มีแก่เหล่าประชากรของพระองค์เถิด
เสลาห์

Notas al pie

  1. 3:2 อ่านว่า เส-ลา ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน อาจจะเป็นศัพท์ทางดนตรี ปรากฏบ่อยๆ ในพระธรรมสดุดี

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 3

Песнь 3

Песнь Довуда, когда он бежал от своего сына Авессалома.[a]

Вечный, как много стало у меня врагов!
    Как много тех, кто поднимается против меня!
Многие говорят обо мне:
    «Всевышний его не спасёт». Пауза[b]

Но Ты, Вечный, мой щит;
    Ты даруешь мне славу[c]
    и возносишь голову мою.
Я взываю к Вечному,
    и Он отвечает мне
    со Своей святой горы[d]. Пауза

Ложусь я и сплю, и пробуждаюсь опять,
    ведь Вечный поддерживает меня.
Не устрашусь я десятков тысяч врагов,
    со всех сторон обступивших меня.

Вечный, восстань!
    Помоги мне, мой Бог!
Порази всех врагов моих в челюсть,
    сокруши нечестивым зубы.

Спасение – от Вечного.
    Да будет благословение Твоё на народе Твоём! Пауза

Notas al pie

  1. Заб 3:1 См. 2 Цар. 15–17.
  2. Заб 3:3 Букв.: «села». Точное значение этого термина (вероятно, музыкального) сегодня неизвестно. Он может быть знаком паузы, интерлюдии или повтора строки, а также призывом вступить определённому инструменту или призывом к собранию склониться на молитву. Так же по всей книге.
  3. Заб 3:4 Или: «Ты – слава моя».
  4. Заб 3:5 То есть с горы Сион, где находился храм.