สดุดี 29 TNCV - Matej 29 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 29:1-11

สดุดี 29

(บทสดุดีของดาวิด)

1จงถวายการสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด ชาวสวรรค์ทั้งปวง

จงถวายการสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับพระเกียรติสิริและพระเดชานุภาพของพระองค์

2จงถวายการสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตามพระเกียรติสิริที่ควรแก่พระนามของพระองค์

จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าในสง่าราศีแห่งความบริสุทธิ์29:2 หรือจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสง่าราศีแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์

3พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือห้วงน้ำ

พระเจ้าผู้ทรงเกียรติสิริทรงเปล่งกัมปนาท

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปล่งกัมปนาทเหนือห้วงมหาสมุทร

4พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจ

พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมด้วยบารมี

5พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าโค่นล้มสนซีดาร์

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหักสนซีดาร์แห่งเลบานอนออกเป็นท่อนๆ

6พระองค์ทรงทำให้ภูเขาเลบานอนกระโดดดั่งลูกวัว

ทรงทำให้ภูเขาสีรีออน29:6 คือภูเขาเฮอร์โมนกระโดดเหมือนวัวป่าหนุ่ม

7พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังกึกก้อง

มาพร้อมกับสายฟ้าฟาด

8พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขย่าทะเลทราย

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเขย่าทะเลทรายแห่งคาเดช

9พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าโค่นต้นโอ๊ก29:9 หรือทำให้กวางตัวเมียตกลูก

และทำให้ป่าโล่งเตียน

และในพระวิหารของพระองค์ ทุกคนร้องว่า “พระเกียรติสิริ!”

10องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ29:10 หรือได้ประทับบนบัลลังก์เหนือน้ำท่วม

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์ชั่วนิรันดร์

11องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพละกำลังแก่ประชากรของพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรประชากรของพระองค์ให้มีสันติสุข

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.