สดุดี 28 TNCV - 詩 篇 28 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 28

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์
พระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพระองค์ ขออย่าทรงทำเป็นหูหนวกใส่ข้าพระองค์
เพราะถ้าพระองค์ยังทรงนิ่งเฉย
เห็นทีข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนที่ลงไปยังแดนมรณา
ขอทรงสดับฟังคำวิงวอนขอความเมตตาของข้าพระองค์ด้วย
เมื่อข้าพระองค์ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์
เมื่อข้าพระองค์ยกมือขึ้นต่อที่ประทับ
อันบริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์

ขออย่าทรงฉุดลากข้าพระองค์ไปพร้อมกับบรรดาคนชั่ว
กับคนเหล่านั้นที่ทำสิ่งชั่วร้าย
คนที่ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ
กับเพื่อนบ้านของตน
ขอทรงตอบสนองพวกเขาตามการกระทำของพวกเขา
และตามการกระทำที่ชั่วร้ายของพวกเขา
ขอทรงตอบสนองพวกเขาตามสิ่งที่มือของพวกเขาได้ทำ
และคืนสนองพวกเขาอย่างสาสม

เพราะพวกเขาไม่ไยดีต่อพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และต่อสิ่งที่พระหัตถ์ของพระองค์ทรงกระทำ
ฉะนั้นพระองค์จะทรงรื้อทำลายเขาลง
และไม่สร้างพวกเขาขึ้นอีกเลย

ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระองค์ได้ทรงสดับฟังคำร้องขอความเมตตาของข้าพเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้า
จิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ และข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือ
จิตใจของข้าพเจ้ากระโดดโลดเต้นด้วยความชื่นชมยินดี
และข้าพเจ้าจะร้องเพลงขอบพระคุณพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังสำหรับประชากรของพระองค์
เป็นป้อมปราการแห่งความรอดสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้
ขอทรงช่วยประชากรของพระองค์และอวยพรผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
ขอทรงเลี้ยงดูพวกเขาดั่งคนเลี้ยงแกะและทรงโอบอุ้มเขาไว้นิรันดร์

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 28

1( 大 卫 的 诗 。 ) 耶 和 华 啊 , 我 要 求 告 你 ! 我 的 磐 石 啊 , 不 要 向 我 缄 默 ! 倘 若 你 向 我 闭 口 , 我 就 如 将 死 的 人 一 样 。

我 呼 求 你 , 向 你 至 圣 所 举 手 的 时 候 , 求 你 垂 听 我 恳 求 的 声 音 !

不 要 把 我 和 恶 人 并 作 孽 的 一 同 除 掉 ; 他 们 与 邻 舍 说 和 平 话 , 心 里 却 是 奸 恶 。

愿 你 按 着 他 们 所 做 的 , 并 他 们 所 行 的 恶 事 待 他 们 。 愿 你 照 着 他 们 手 所 做 的 待 他 们 , 将 他 们 所 应 得 的 报 应 加 给 他 们 。

他 们 既 然 不 留 心 耶 和 华 所 行 的 和 他 手 所 做 的 , 他 就 必 毁 坏 他 们 , 不 建 立 他 们 。

耶 和 华 是 应 当 称 颂 的 , 因 为 他 听 了 我 恳 求 的 声 音 。

耶 和 华 是 我 的 力 量 , 是 我 的 盾 牌 ; 我 心 里 倚 靠 他 就 得 帮 助 。 所 以 我 心 中 欢 乐 , 我 必 用 诗 歌 颂 赞 他 。

耶 和 华 是 他 百 姓 的 力 量 , 又 是 他 受 膏 者 得 救 的 保 障 。

求 你 拯 救 你 的 百 姓 , 赐 福 给 你 的 产 业 , 牧 养 他 们 , 扶 持 他 们 , 直 到 永 远 。