สดุดี 27 TNCV - 詩 篇 27 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 27

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะต้องเกรงกลัวผู้ใด?
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่กำบังแข็งแกร่งสำหรับชีวิตของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะต้องหวาดกลัวผู้ใด?

เมื่อคนชั่วรุกเข้ามา
จะกินเลือดกินเนื้อข้าพเจ้า[a]
เมื่อศัตรูและปฏิปักษ์จู่โจมข้าพเจ้า
พวกเขาจะสะดุดและล้มลง
แม้กองทัพรุมล้อมข้าพเจ้า
จิตใจของข้าพเจ้าก็จะไม่หวาดกลัว
แม้ศึกสงครามจู่โจมข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าก็ยังจะเชื่อมั่น

สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทูลขอองค์พระผู้เป็นเจ้า
สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าใฝ่หา
คือการที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า
เพื่อชื่นชมความงามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และเพื่อแสวงหาพระองค์ในพระวิหารของพระองค์
เพราะในยามทุกข์ยาก
พระองค์จะทรงปกปักรักษาข้าพเจ้าไว้อย่างปลอดภัยในที่ประทับของพระองค์
พระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในร่มพลับพลาของพระองค์
และจะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา

แล้วข้าพเจ้าจะได้รับการเชิดชูเหนือบรรดาศัตรูที่รุมล้อมข้าพเจ้า
ในพลับพลาของพระองค์ ข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาพร้อมด้วยเสียงโห่ร้องยินดี
ข้าพเจ้าจะขับร้องและบรรเลงเพลงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอโปรดฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล
ขอทรงกรุณาและตอบข้าพระองค์เถิด
ใจของข้าพระองค์บอกว่า “จงแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์!”[b]
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์จากข้าพระองค์
โปรดอย่าทรงผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปด้วยความกริ้ว
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพระองค์ตลอดมา
ข้าแต่พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์
ขออย่าทรงทอดทิ้งหรือละจากข้าพระองค์ไป
10 แม้บิดามารดาทอดทิ้งข้าพเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรับข้าพเจ้าไว้
11 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์
ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางตรง
เนื่องจากมีผู้ข่มเหงข้าพระองค์
12 ขออย่าทรงปล่อยข้าพระองค์ให้เป็นไปตามความปรารถนาของศัตรู
เพราะพยานเท็จลุกขึ้นมากล่าวหาข้าพระองค์
และระบายความโหดร้ายทารุณออกมา

13 ข้าพเจ้ายังคงเชื่อมั่นในข้อนี้
คือข้าพเจ้าจะได้เห็นความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ในดินแดนของผู้มีชีวิต
14 จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
จงเข้มแข็งและกล้าหาญ
จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

Notas al pie

  1. 27:2 หรือใส่ร้ายข้าพเจ้า
  2. 27:8 หรือจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย พระองค์ได้ตรัสกับเจ้าว่า “จงแสวงหาหน้าของเรา!”

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 27

1( 大 卫 的 诗 。 ) 耶 和 华 是 我 的 亮 光 , 是 我 的 拯 救 , 我 还 怕 谁 呢 ? 耶 和 华 是 我 性 命 的 保 障 ( 或 译 : 力 量 ) , 我 还 惧 谁 呢 ?

那 作 恶 的 就 是 我 的 仇 敌 , 前 来 吃 我 肉 的 时 候 就 绊 跌 仆 倒 。

虽 有 军 兵 安 营 攻 击 我 , 我 的 心 也 不 害 怕 ; 虽 然 兴 起 刀 兵 攻 击 我 , 我 必 仍 旧 安 稳 。

有 一 件 事 , 我 曾 求 耶 和 华 , 我 仍 要 寻 求 : 就 是 一 生 一 世 住 在 耶 和 华 的 殿 中 , 瞻 仰 他 的 荣 美 , 在 他 的 殿 里 求 问 。

因 为 我 遭 遇 患 难 , 他 必 暗 暗 地 保 守 我 ; 在 他 亭 子 里 , 把 我 藏 在 他 帐 幕 的 隐 密 处 , 将 我 高 举 在 磐 石 上 。

现 在 我 得 以 昂 首 , 高 过 四 面 的 仇 敌 。 我 要 在 他 的 帐 幕 里 欢 然 献 祭 ; 我 要 唱 诗 歌 颂 耶 和 华 。

耶 和 华 啊 , 我 用 声 音 呼 吁 的 时 候 , 求 你 垂 听 ; 并 求 你 怜 恤 我 , 应 允 我 。

你 说 : 你 们 当 寻 求 我 的 面 。 那 时 我 心 向 你 说 : 耶 和 华 啊 , 你 的 面 我 正 要 寻 求 。

不 要 向 我 掩 面 。 不 要 发 怒 赶 逐 仆 人 , 你 向 来 是 帮 助 我 的 。 救 我 的 神 啊 , 不 要 丢 掉 我 , 也 不 要 离 弃 我 。

10 我 父 母 离 弃 我 , 耶 和 华 必 收 留 我 。

11 耶 和 华 啊 , 求 你 将 你 的 道 指 教 我 , 因 我 仇 敌 的 缘 故 引 导 我 走 平 坦 的 路 。

12 求 你 不 要 把 我 交 给 敌 人 , 遂 其 所 愿 ; 因 为 妄 作 见 证 的 和 口 吐 凶 言 的 , 起 来 攻 击 我 。

13 我 若 不 信 在 活 人 之 地 得 见 耶 和 华 的 恩 惠 , 就 早 已 丧 胆 了 。

14 要 等 候 耶 和 华 ! 当 壮 胆 , 坚 固 你 的 心 ! 我 再 说 , 要 等 候 耶 和 华 !