สดุดี 27 TNCV - Matej 27 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 27:1-14

สดุดี 27

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะต้องเกรงกลัวผู้ใด?

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่กำบังแข็งแกร่งสำหรับชีวิตของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะต้องหวาดกลัวผู้ใด?

2เมื่อคนชั่วรุกเข้ามา

จะกินเลือดกินเนื้อข้าพเจ้า27:2 หรือใส่ร้ายข้าพเจ้า

เมื่อศัตรูและปฏิปักษ์จู่โจมข้าพเจ้า

พวกเขาจะสะดุดและล้มลง

3แม้กองทัพรุมล้อมข้าพเจ้า

จิตใจของข้าพเจ้าก็จะไม่หวาดกลัว

แม้ศึกสงครามจู่โจมข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าก็ยังจะเชื่อมั่น

4สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทูลขอองค์พระผู้เป็นเจ้า

สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าใฝ่หา

คือการที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า

เพื่อชื่นชมความงามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และเพื่อแสวงหาพระองค์ในพระวิหารของพระองค์

5เพราะในยามทุกข์ยาก

พระองค์จะทรงปกปักรักษาข้าพเจ้าไว้อย่างปลอดภัยในที่ประทับของพระองค์

พระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในร่มพลับพลาของพระองค์

และจะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา

6แล้วข้าพเจ้าจะได้รับการเชิดชูเหนือบรรดาศัตรูที่รุมล้อมข้าพเจ้า

ในพลับพลาของพระองค์ ข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาพร้อมด้วยเสียงโห่ร้องยินดี

ข้าพเจ้าจะขับร้องและบรรเลงเพลงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

7ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอโปรดฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล

ขอทรงกรุณาและตอบข้าพระองค์เถิด

8ใจของข้าพระองค์บอกว่า “จงแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์!”27:8 หรือจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย พระองค์ได้ตรัสกับเจ้าว่า “จงแสวงหาหน้าของเรา!”

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

9ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์จากข้าพระองค์

โปรดอย่าทรงผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปด้วยความกริ้ว

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพระองค์ตลอดมา

ข้าแต่พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

ขออย่าทรงทอดทิ้งหรือละจากข้าพระองค์ไป

10แม้บิดามารดาทอดทิ้งข้าพเจ้า

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรับข้าพเจ้าไว้

11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์

ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางตรง

เนื่องจากมีผู้ข่มเหงข้าพระองค์

12ขออย่าทรงปล่อยข้าพระองค์ให้เป็นไปตามความปรารถนาของศัตรู

เพราะพยานเท็จลุกขึ้นมากล่าวหาข้าพระองค์

และระบายความโหดร้ายทารุณออกมา

13ข้าพเจ้ายังคงเชื่อมั่นในข้อนี้

คือข้าพเจ้าจะได้เห็นความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ในดินแดนของผู้มีชีวิต

14จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

จงเข้มแข็งและกล้าหาญ

จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.