สดุดี 26 TNCV - Nnwom 26 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 26

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงประกาศว่าข้าพระองค์บริสุทธิ์
เพราะข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติ
ข้าพระองค์ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่หันซ้ายหันขวา
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงพิเคราะห์และตรวจสอบข้าพระองค์เถิด
ขอทรงสำรวจความคิดจิตใจของข้าพระองค์
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอ
และข้าพระองค์ดำเนินในความจริงของพระองค์ตลอดเวลา

ข้าพระองค์ไม่ข้องแวะกับคนหลอกลวง
หรือคบหากับคนหน้าซื่อใจคด
ข้าพระองค์เกลียดการชุมนุมของคนชั่ว
และไม่ยอมเข้าไปข้องแวะกับคนชั่วร้าย
ข้าพระองค์ล้างมือแสดงความบริสุทธิ์
และเดินอยู่รอบแท่นบูชาของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพระองค์ป่าวร้องสรรเสริญพระองค์
และเล่าถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ทั้งปวงของพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์รักพระนิเวศที่พระองค์ทรงประทับอยู่
สถานที่ซึ่งพระเกียรติสิริของพระองค์สถิตอยู่
ขออย่าทรงคร่าวิญญาณของข้าพระองค์ไปพร้อมกับคนบาป
หรือปลิดชีวิตข้าพระองค์ไปพร้อมกับคนกระหายเลือด
10 ผู้ที่มือของเขามีแต่แผนการชั่ว
ผู้ที่มือขวาของเขาเต็มไปด้วยสินบน
11 ส่วนข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติ
ขอทรงไถ่และเมตตาข้าพระองค์เถิด

12 เท้าของข้าพระองค์ยืนมั่นอยู่บนพื้นราบ
ข้าพระองค์จะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่ชุมนุมใหญ่

Nkwa Asem

Nnwom 26

Ɔtreneeni mpaebɔ

1Bu me bem, O Awurade, efisɛ, meyɛ ade trenee na mede me ho to wo so koraa. Sɔ me hwɛ, Awurade, na hu m’adwene. Wo dɔ a wodɔ me daa no yɛ m’akwankyerɛ; wo nokware no kyerɛ me kwan daa. Me ne ahuhufo mmɔ. Me ne nyaatwomfo nni hwee yɛ. Me ne nnebɔneyɛfo mmɔ, na mekwae mifi wɔn ho. Awurade, mehohoro me nsa ma wuhu sɛ, menyɛ bɔne na meba mu betwa w’afɔremuka ho hyia, som wo. Meto aseda nnwom na mepae mu ka w’anwonwade. M’ani gye ofi a wote mu no ho, O Awurade, baabi a w’anuonyam te hɔ.

Nsɛe me mfra nnebɔneyɛfo no. Gye me fi awudifo nsam; 10 nnipa a daa wɔyɛ bɔne na daa wɔasiesie wɔn ho ama adanmudegye no.

11 Me de, meyɛ ade trenee; hu me mmɔbɔ na gye me nkwa.

12 Amane mu, me ho nka; mekamfo Awurade wɔ ne manfo mu.