สดุดี 25 TNCV - Psaumes 25 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 25

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ยกจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์
ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอาย
ทั้งอย่าให้ศัตรูของข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือข้าพระองค์
ไม่มีผู้ใดที่หวังในพระองค์แล้วต้องละอาย
แต่ผู้ที่ทรยศโดยใช่เหตุนั้นจะต้องอับอาย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสำแดงหนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์
ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์
ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และสอนข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์
และความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์วันยังค่ำ
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกถึงพระกรุณาธิคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
ซึ่งพระองค์ได้สำแดงต่อข้าพระองค์เสมอมาตั้งแต่อดีต
ขออย่าทรงระลึกถึงบาปทั้งหลาย
และการออกนอกลู่นอกทางในวัยหนุ่มของข้าพระองค์
ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดี

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดีและเที่ยงธรรม
ดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนทางของพระองค์แก่คนบาป
พระองค์ทรงนำคนถ่อมใจให้ทำสิ่งที่ถูก
และทรงสอนทางของพระองค์แก่พวกเขา
10 ทางทั้งสิ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมด้วยความรักเมตตาและความซื่อสัตย์
แก่บรรดาผู้ที่รักษากฎเกณฑ์แห่งพันธสัญญาของพระองค์
11 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยเห็นแก่พระนามของพระองค์
ขอทรงอภัยความชั่วช้าของข้าพระองค์เถิด แม้มันจะใหญ่หลวง

12 แล้วใครเล่าที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า?
พระองค์จะทรงสอนพวกเขาถึงทางที่พวกเขาควรจะเลือก
13 เขาจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง
และลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก
14 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางใจในบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
พระองค์ทรงยืนยันพันธสัญญาของพระองค์แก่คนเหล่านั้น
15 ดวงตาของข้าพเจ้ามองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ
เพราะพระองค์เท่านั้นที่จะทรงปลดบ่วงออกจากเท้าของข้าพเจ้า

16 ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และเมตตาข้าพระองค์เถิด
เพราะข้าพระองค์ว้าเหว่และทุกข์ลำเค็ญ
17 ขอทรงบรรเทาความทุกข์ร้อนในใจของข้าพระองค์
และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน
18 ขอทรงทอดพระเนตรความลำเค็ญและความทุกข์ใจของข้าพระองค์
และขอทรงเอาบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ออกไป
19 ขอทรงทอดพระเนตรเถิดว่าศัตรูของข้าพระองค์เพิ่มขึ้นเพียงใด
และพวกเขาจงเกลียดจงชังข้าพระองค์ขนาดไหน!

20 ขอทรงคุ้มครองและช่วยชีวิตข้าพระองค์
อย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอาย
เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์
21 ขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมคุ้มครองข้าพระองค์ไว้
เพราะความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์

22 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงไถ่อิสราเอล
จากความทุกข์ร้อนทั้งปวงของพวกเขา!

La Bible du Semeur

Psaumes 25

Montre-moi la voie que tu veux que je suive[a] !

1De David.

Vers toi, Eternel, je me tourne.
En toi, mon Dieu, |j’ai mis ma confiance. |Ne permets pas |que je sois dans la honte,
et que mes ennemis |se réjouissent de mon sort.
Aucun de ceux |qui s’attendent à toi |ne connaîtra jamais la honte.
Mais honte à ceux |qui, sans raison, sont traîtres[b].

O Eternel, |montre-moi le chemin,
enseigne-moi |quelle est la voie |que tu veux que je suive.
Dirige-moi |selon ta vérité |et instruis-moi !
Car c’est toi le Dieu qui me sauve,
et je m’attends à toi |à longueur de journée.
O Eternel, |veuille agir en fonction[c] |de la compassion |et de l’amour,
qui te caractérisent |depuis toujours.
Ne tiens plus compte |de ces péchés de ma jeunesse, |de mes fautes passées,
mais traite-moi |selon ta grâce,
car tu es bon |ô Eternel !

Oui, l’Eternel est bon, |et il est juste :
il indique aux pécheurs |le chemin qu’il faut suivre.
Les humbles, il les guide |sur le sentier du droit ;
il leur enseigne |le chemin qu’il prescrit.
10 Toutes les voies de l’Eternel |sont amour et fidélité
pour ceux qui sont fidèles |à son alliance |et obéissent |à ses commandements.
11 Pour l’amour de ton nom, |ô Eternel,
pardonne mon péché |qui est si grand.
12 A l’homme qui le craint,
l’Eternel montre |la voie qu’il doit choisir.
13 Il le fait vivre |dans le bonheur
et sa postérité |possède le pays[d].
14 L’Eternel confie ses desseins |aux hommes qui le craignent,
il les instruit de son alliance.
15 Mes yeux sont constamment |tournés vers l’Eternel,
car c’est lui qui dégage |mes pieds pris au filet.

16 Regarde-moi, ô Eternel, |et fais-moi grâce,
car je suis seul et malheureux.
17 Mon cœur est dans l’angoisse,
délivre-moi de mes tourments !
18 Vois ma misère et ma souffrance,
pardonne-moi tous mes péchés !
19 Oh ! vois combien mes ennemis |sont en grand nombre,
et quelle haine violente |ils ont pour moi !
20 Protège-moi, |délivre-moi,
garde-moi de la honte :
je cherche en toi |un sûr refuge.
21 Que l’innocence et la droiture |me sauvegardent
car je compte sur toi.
22 O Dieu, sauve Israël
de toutes ses détresses !

Notas al pie

  1. 25: Psaume alphabétique (cf. note 9.1).
  2. 25.3 Autre traduction : à ceux qui ont les mains vides.
  3. 25.6 Un même verbe hébreu est employé aux v. 6 (agir en fonction), 7a (ne tiens plus compte) et 7b (traite-moi). Ce verbe désigne le fait de tenir compte de quelque chose pour agir en fonction de cela.
  4. 25.13 Autre traduction : aura la terre en héritage (voir Mt 5.5).