สดุดี 24 TNCV - Psalm 24 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 24

(บทสดุดีของดาวิด)

1แผ่นดินโลกและทุกสิ่งในโลกเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า
โลกและทุกชีวิตในโลกเป็นของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงตั้งแผ่นดินไว้เหนือท้องทะเล
ทรงสถาปนามันไว้บนห้วงน้ำ

ผู้ใดเล่าจะได้ขึ้นไปยังภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้า?
ใครเล่าจะยืนอยู่ในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์?
คือผู้ที่มือสะอาดและใจบริสุทธิ์
ผู้ที่ไม่ได้มอบใจให้แก่รูปเคารพ
หรือสาบานโดยอ้างพระจอมปลอม[a]

เขาจะได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
จะได้รับการพิสูจน์ว่าเขาชอบธรรมจากพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเขา
คนเช่นนี้แหละเป็นคนที่แสวงหาพระองค์
เป็นผู้ที่แสวงหาพระพักตร์พระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ[b]
เสลาห์

ประตูเมืองเอ๋ย จงเปิดออก
ประตูโบราณเอ๋ย จงเปิดออก
เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริจะได้เสด็จเข้ามา
ผู้ใดคือกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริองค์นี้?
คือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งและทรงฤทธิ์
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรในการศึก
ประตูเมืองเอ๋ย จงเปิดออก
ประตูโบราณเอ๋ย จงเปิดออก
เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริจะได้เสด็จเข้ามา
10 กษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริองค์นี้คือผู้ใด?
คือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริ
เสลาห์

Notas al pie

  1. 24:4 หรือสาบานเท็จ
  2. 24:6 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าผู้แสวงหาหน้าของท่านนะยาโคบเอ๋ย

New American Standard Bible

Psalm 24

The King of Glory Entering Zion.

A Psalm of David.

1The earth is the Lord’s, and [a]all it contains,
The world, and those who dwell in it.
For He has founded it upon the seas
And established it upon the rivers.
Who may ascend into the hill of the Lord?
And who may stand in His holy place?
He who has clean hands and a pure heart,
Who has not lifted up his soul [b]to falsehood
And has not sworn deceitfully.
He shall receive a blessing from the Lord
And [c]righteousness from the God of his salvation.
[d]This is the generation of those who seek Him,
Who seek Your face—even Jacob. [e]Selah.

Lift up your heads, O gates,
And be lifted up, O [f]ancient doors,
That the King of glory may come in!
Who is the King of glory?
The Lord strong and mighty,
The Lord mighty in battle.
Lift up your heads, O gates,
And lift them up, O [g]ancient doors,
That the King of glory may come in!
10 Who is this King of glory?
The Lord of hosts,
He is the King of glory. Selah.

Notas al pie

  1. Psalm 24:1 Lit its fullness
  2. Psalm 24:4 Or in vain
  3. Psalm 24:5 I.e. as vindicated
  4. Psalm 24:6 Or Such
  5. Psalm 24:6 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  6. Psalm 24:7 Lit everlasting
  7. Psalm 24:9 Lit everlasting