สดุดี 24 TNCV - Matej 24 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 24:1-10

สดุดี 24

(บทสดุดีของดาวิด)

1แผ่นดินโลกและทุกสิ่งในโลกเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

โลกและทุกชีวิตในโลกเป็นของพระองค์

2เพราะพระองค์ทรงตั้งแผ่นดินไว้เหนือท้องทะเล

ทรงสถาปนามันไว้บนห้วงน้ำ

3ผู้ใดเล่าจะได้ขึ้นไปยังภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้า?

ใครเล่าจะยืนอยู่ในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์?

4คือผู้ที่มือสะอาดและใจบริสุทธิ์

ผู้ที่ไม่ได้มอบใจให้แก่รูปเคารพ

หรือสาบานโดยอ้างพระจอมปลอม24:4 หรือสาบานเท็จ

5เขาจะได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

จะได้รับการพิสูจน์ว่าเขาชอบธรรมจากพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเขา

6คนเช่นนี้แหละเป็นคนที่แสวงหาพระองค์

เป็นผู้ที่แสวงหาพระพักตร์พระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ24:6 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าผู้แสวงหาหน้าของท่านนะยาโคบเอ๋ย

เสลาห์

7ประตูเมืองเอ๋ย จงเปิดออก

ประตูโบราณเอ๋ย จงเปิดออก

เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริจะได้เสด็จเข้ามา

8ผู้ใดคือกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริองค์นี้?

คือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งและทรงฤทธิ์

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรในการศึก

9ประตูเมืองเอ๋ย จงเปิดออก

ประตูโบราณเอ๋ย จงเปิดออก

เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริจะได้เสด็จเข้ามา

10กษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริองค์นี้คือผู้ใด?

คือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริ

เสลาห์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.