สดุดี 23 TNCV - Mateusza 23 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 23:1-6

สดุดี 23

(บทสดุดีของดาวิด)

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

2พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด

พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบ

3พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า

พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม

เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์

4แม้ข้าพระองค์เดิน

ผ่านหุบเขาเงาแห่งความตาย23:4 หรือผ่านหุบเขาอันมืดมิดที่สุด

ข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใดๆ

เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์

พระองค์ทรงปกป้องและนำทางข้าพระองค์23:4 หรือคทาและธารพระกรของพระองค์

ทำให้ข้าพระองค์สบายใจ

5พระองค์ทรงจัดเตรียมอาหารสำหรับข้าพระองค์

ต่อหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์

พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน

จอกของข้าพระองค์เปี่ยมล้นอยู่

6แน่ทีเดียว ความดีและความรักอันยั่งยืนจะติดตามข้าพเจ้าไป

ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า

และข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ตลอดไป

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.