สดุดี 23 TNCV - 詩 篇 23 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 23

(บทสดุดีของดาวิด)

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบ
พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์
แม้ข้าพระองค์เดิน
ผ่านหุบเขาเงาแห่งความตาย[a]
ข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใดๆ
เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์
พระองค์ทรงปกป้องและนำทางข้าพระองค์[b]
ทำให้ข้าพระองค์สบายใจ

พระองค์ทรงจัดเตรียมอาหารสำหรับข้าพระองค์
ต่อหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์
พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน
จอกของข้าพระองค์เปี่ยมล้นอยู่
แน่ทีเดียว ความดีและความรักอันยั่งยืนจะติดตามข้าพเจ้าไป
ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ตลอดไป

Notas al pie

  1. 23:4 หรือผ่านหุบเขาอันมืดมิดที่สุด
  2. 23:4 หรือคทาและธารพระกรของพระองค์

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 23

1( 大 卫 的 诗 。 ) 耶 和 华 是 我 的 牧 者 , 我 必 不 致 缺 乏 。

他 使 我 躺 卧 在 青 草 地 上 , 领 我 在 可 安 歇 的 水 边 。

他 使 我 的 灵 魂 苏 醒 , 为 自 己 的 名 引 导 我 走 义 路 。

我 虽 然 行 过 死 荫 的 幽 谷 , 也 不 怕 遭 害 , 因 为 你 与 我 同 在 ; 你 的 杖 , 你 的 竿 , 都 安 慰 我 。

在 我 敌 人 面 前 , 你 为 我 摆 设 筵 席 ; 你 用 油 膏 了 我 的 头 , 使 我 的 福 杯 满 溢 。

我 一 生 一 世 必 有 恩 惠 慈 爱 随 着 我 ; 我 且 要 住 在 耶 和 华 的 殿 中 , 直 到 永 远 。