สดุดี 23 TNCV - Заб 23 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 23

(บทสดุดีของดาวิด)

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบ
พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์
แม้ข้าพระองค์เดิน
ผ่านหุบเขาเงาแห่งความตาย[a]
ข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใดๆ
เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์
พระองค์ทรงปกป้องและนำทางข้าพระองค์[b]
ทำให้ข้าพระองค์สบายใจ

พระองค์ทรงจัดเตรียมอาหารสำหรับข้าพระองค์
ต่อหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์
พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน
จอกของข้าพระองค์เปี่ยมล้นอยู่
แน่ทีเดียว ความดีและความรักอันยั่งยืนจะติดตามข้าพเจ้าไป
ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ตลอดไป

Notas al pie

  1. 23:4 หรือผ่านหุบเขาอันมืดมิดที่สุด
  2. 23:4 หรือคทาและธารพระกรของพระองค์

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 23

Земля и всё, что наполняет её,
    мир и всё, что живёт в нём, –
    всё принадлежит Вечному.
Ведь Он поставил землю на морях
    и утвердил на водах.[a]

Кто может взойти на гору Вечного?
    Кто может встать на святом месте Его?
Тот, чьи руки чисты и чьё сердце непорочно,
    тот, кто душу идолам не отдаёт
    и не клянётся ложно.
Он получит от Вечного благословение
    и оправдание от Всевышнего, Спасителя своего.
Таков народ, что ищет Его,
    что ищет лица Твоего, Бог Якуба. Пауза

Широко распахнитесь, ворота,
    отворитесь, древние двери,
    чтобы вошёл Царь славы!
Кто Он, Этот Царь славы?
    Вечный – крепкий и сильный,
    Вечный – сильный в битвах.
Широко распахнитесь, ворота,
    отворитесь, древние двери,
    чтобы вошёл Царь славы!
10 Кто Он, Этот Царь славы?
    Вечный, Повелитель Сил,
    Он – Царь славы. Пауза

Песнь 24[b]

Песнь Довуда.

Notas al pie

  1. Заб 23:2 См. Нач. 1:1-2, 6-10.
  2. Заб 23:10 Песнь 24: В оригинале эта песнь написана в форме акростиха: каждый стих начинается с очередной буквы еврейского алфавита.