สดุดี 23 TNCV - Psaumes 23 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 23

(บทสดุดีของดาวิด)

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบ
พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์
แม้ข้าพระองค์เดิน
ผ่านหุบเขาเงาแห่งความตาย[a]
ข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใดๆ
เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์
พระองค์ทรงปกป้องและนำทางข้าพระองค์[b]
ทำให้ข้าพระองค์สบายใจ

พระองค์ทรงจัดเตรียมอาหารสำหรับข้าพระองค์
ต่อหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์
พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน
จอกของข้าพระองค์เปี่ยมล้นอยู่
แน่ทีเดียว ความดีและความรักอันยั่งยืนจะติดตามข้าพเจ้าไป
ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ตลอดไป

Notas al pie

  1. 23:4 หรือผ่านหุบเขาอันมืดมิดที่สุด
  2. 23:4 หรือคทาและธารพระกรของพระองค์

La Bible du Semeur

Psaumes 23

L’Eternel est mon berger

1Psaume de David.

L’Eternel est mon berger[a].
Je ne manquerai de rien.
Grâce à lui, je me repose |dans des prairies verdoyantes,
et c’est lui qui me conduit |au bord des eaux calmes.
Il me revigore,
et, pour l’honneur de son nom,
il me conduit sur le droit chemin.
Si je devais traverser |la vallée où règnent |d’épaisses ténèbres,
je ne craindrais aucun mal, |car tu es auprès de moi :
ta houlette me conduit |et ton bâton me protège.

Pour moi, tu dresses une table[b]
aux yeux de mes ennemis,
tu oins d’huile parfumée ma tête[c],
tu fais déborder ma coupe.
Oui, toute ma vie,
ta bonté et ton amour me poursuivront
et je pourrai retourner[d] |au sanctuaire de l’Eternel
tant que je vivrai[e].

Notas al pie

  1. 23.1 Image familière à David. Le terme berger est un titre royal (78.71-72 ; Es 44.28 ; Jr 3.15). Dieu est le berger d’Israël : 28.9 ; 79.13 ; Ez 34.11-16. Voir Jn 10.11, 14 ; Hé 13.20 ; 1 P 5.4 ; Ap 7.17.
  2. 23.5 Le divin Roi-Berger reçoit David, son vassal, à sa table. Les traités d’alliance étaient généralement scellés par un repas exprimant la joie et l’amitié (41.10 ; Gn 31.54 ; Ab 7), le vassal étant l’hôte de son suzerain (Ex 24.8-12).
  3. 23.5 On répandait cette huile parfumée sur les cheveux. Geste coutumier pour honorer un invité lors d’un banquet (voir 2 S 12.20 ; Ec 9.8 ; Dn 10.3 ; Lc 7.46).
  4. 23.6 Texte hébreu traditionnel. Certaines versions anciennes ont : j’habiterai.
  5. 23.6 Autre traduction : à tout jamais.