สดุดี 23 TNCV - Psalm 23 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 23

(บทสดุดีของดาวิด)

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบ
พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์
แม้ข้าพระองค์เดิน
ผ่านหุบเขาเงาแห่งความตาย[a]
ข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใดๆ
เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์
พระองค์ทรงปกป้องและนำทางข้าพระองค์[b]
ทำให้ข้าพระองค์สบายใจ

พระองค์ทรงจัดเตรียมอาหารสำหรับข้าพระองค์
ต่อหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์
พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน
จอกของข้าพระองค์เปี่ยมล้นอยู่
แน่ทีเดียว ความดีและความรักอันยั่งยืนจะติดตามข้าพเจ้าไป
ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ตลอดไป

Notas al pie

  1. 23:4 หรือผ่านหุบเขาอันมืดมิดที่สุด
  2. 23:4 หรือคทาและธารพระกรของพระองค์

Amplified Bible

Psalm 23

The Lord, the Psalmist’s Shepherd.

A Psalm of David.

1The Lord is my Shepherd [to feed, to guide and to shield me],
I shall not want.

He lets me lie down in green pastures;
He leads me beside the still and quiet waters.

He refreshes and restores my soul (life);
He leads me in the paths of righteousness
for His name’s sake.


Even though I walk through the [sunless] [a]valley of the shadow of death,
I fear no evil, for You are with me;
Your rod [to protect] and Your staff [to guide], they comfort and console me.

You prepare a table before me in the presence of my enemies.
You have anointed and refreshed my head with [b]oil;
My cup overflows.

Surely goodness and mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life,
And I shall dwell forever [throughout all my days] in the house and in the presence of the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 23:4 Or valley of deep darkness.
  2. Psalm 23:5 In ancient times it was customary in hot climates for a host to provide his guest with olive oil to put on his head. The Lord blesses and anoints His believers with the Holy Spirit, whom oil symbolizes, to prepare them for His service.