สดุดี 22 TNCV - Matej 22 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 22:1-31

สดุดี 22

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “กวางแห่งรุ่งอรุณ” บทสดุดีของดาวิด)

1พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?

เหตุใดพระองค์จึงทรงห่างไกล ไม่มาช่วยกู้ข้าพระองค์?

ทรงห่างไกล ไม่ฟังคำคร่ำครวญของข้าพระองค์?

2ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้องทูลตลอดวัน แต่พระองค์ไม่ทรงตอบ

ยามค่ำคืนข้าพระองค์ก็ไม่หยุดวิงวอน

3ถึงกระนั้นพระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์ เป็นองค์บริสุทธิ์

พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญของอิสราเอล22:3 หรือแม้กระนั้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์ / ประทับบนบัลลังก์เหนือการสรรเสริญของอิสราเอล

4บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในพระองค์

เขาเหล่านั้นวางใจในพระองค์ และพระองค์ทรงช่วยกู้พวกเขา

5พวกเขาร้องทูลพระองค์และได้รับการช่วยกู้

พวกเขาวางใจในพระองค์และไม่ผิดหวัง

6แต่ข้าพระองค์เป็นตัวหนอน ไม่ใช่คน

ผู้คนก็ประณาม ประชาชนก็ดูแคลน

7คนทั้งปวงที่เห็นข้าพระองค์ก็เย้ยหยัน

พวกเขาส่ายหน้าและพูดเหยียดหยามใส่ข้าพระองค์ว่า

8“เขาวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ก็ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยเขาสิ

ในเมื่อพระองค์ปีติยินดีในตัวเขา

ก็ให้พระองค์ช่วยกู้เขาสิ”

9ถึงกระนั้นพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์

พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์วางใจใน

พระองค์ตั้งแต่อยู่ในอ้อมอกแม่

10ตั้งแต่เกิด ข้าพระองค์ก็ถูกทิ้งให้พึ่งพิงพระองค์

ตั้งแต่ข้าพระองค์ยังอยู่ในครรภ์มารดา พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์

11ขออย่าทรงไกลห่างจากข้าพระองค์

เพราะความทุกข์ร้อนอยู่ใกล้

และไม่มีใครช่วยได้เลย

12เหล่ากระทิงห้อมล้อมข้าพระองค์

ฝูงโคถึกแห่งบาชานรุมล้อมข้าพระองค์

13พวกเขาอ้าปากกว้างเข้าใส่ข้าพระองค์

ดั่งสิงโตคำรามและกัดฉีกเหยื่อ

14พละกำลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไปดั่งสายน้ำ

กระดูกทุกซี่ของข้าพระองค์หลุดจากข้อต่อ

ใจของข้าพระองค์อ่อนล้าดั่งขี้ผึ้ง

หลอมละลายภายในข้าพระองค์

15กำลังของข้าพระองค์แห้งผากไปดั่งดินเผา

ลิ้นของข้าพระองค์เกาะติดเพดานปาก

พระองค์ทรงปล่อยให้ข้าพระองค์นอน22:15 หรือข้าพระองค์ถูกทิ้งให้นอน เกลือกธุลีแห่งความตาย

16เหล่าสุนัขรายล้อมข้าพระองค์

กลุ่มคนชั่วรุมล้อมข้าพระองค์

พวกเขาทิ่มแทงมือและเท้าของข้าพระองค์

17ข้าพระองค์สามารถนับกระดูกทั้งหมดของข้าพระองค์

ผู้คนจ้องมองข้าพระองค์อย่างสะใจ

18พวกเขาเอาเครื่องนุ่งห่มของข้าพระองค์มาแบ่งกัน

และเอาเสื้อผ้าของข้าพระองค์มาจับสลาก

19ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ส่วนพระองค์ ขออย่าทรงห่างไกล

ข้าแต่องค์ผู้ทรงเป็นพละกำลังของข้าพระองค์ โปรดรีบรุดเสด็จมาช่วยข้าพระองค์

20ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคมดาบ

ขอทรงช่วยชีวิตอันมีค่าของข้าพระองค์ให้พ้นจากอำนาจของเหล่าสุนัข

21ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากปากสิงห์

ขอทรงช่วยให้รอดพ้นจากเขาของวัวป่า

22ข้าพระองค์จะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องทั้งหลายของข้าพระองค์

จะสรรเสริญพระองค์ในที่ประชุม

23ท่านทั้งหลายที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า จงสรรเสริญพระองค์!

ท่านทั้งปวงผู้เป็นวงศ์วานของยาโคบ จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์!

จงยำเกรงพระองค์เถิด ท่านทั้งปวงผู้เป็นวงศ์วานของอิสราเอล!

24เพราะพระองค์ไม่ได้ทรงดูแคลนหรือรังเกียจเดียดฉันท์

ความทุกข์ทรมานของผู้ตกทุกข์ได้ยาก

พระองค์ไม่ได้ทรงซ่อนพระพักตร์จากเขา

แต่ทรงสดับฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเขา

25เนื่องด้วยพระองค์ ข้าพระองค์ร้องสรรเสริญในที่ชุมนุมใหญ่

ข้าพระองค์จะทำตามคำปฏิญาณของข้าพระองค์ ให้สำเร็จต่อหน้าบรรดาผู้ยำเกรงพระองค์

26คนยากไร้จะรับประทานและอิ่มหนำ

บรรดาผู้เสาะหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจะสรรเสริญพระองค์

ขอให้จิตใจของท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ตลอดกาล!

27ทั่วทุกมุมโลกจะระลึกได้

และหันมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

ทุกครอบครัวของชาติต่างๆ

จะหมอบกราบต่อหน้าพระองค์

28เพราะอำนาจการปกครองเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และพระองค์ทรงปกครองเหนือมวลประชาชาติ

29คนมั่งคั่งทุกคนในแผ่นดินโลกจะเลี้ยงฉลองและนมัสการพระองค์

ทุกคนที่ต้องกลับสู่ผงคลีดินจะคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์

คือผู้ที่ไม่สามารถรักษาชีวิตของตนไว้ได้

30บรรดาลูกหลานจะปรนนิบัติพระองค์

มนุษย์จะกล่าวถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าให้คนรุ่นต่อไปฟัง

31พวกเขาจะประกาศความชอบธรรมของพระองค์

แก่ชนรุ่นหลังที่ยังไม่เกิดมา

เพราะพระองค์ได้ทรงกระทำเช่นนั้น

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.